Dôležité odkazy na webstránky:

Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS

  Číslo: 
  2018/KSP/16/OP EVS
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS
  Miesto konania: 
  Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Omšenie č. 825, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  26. Február 2018 - 10:00 - 28. Február 2018 - 12:30
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  1. Február 2018

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  Primára cieľová skupina vzdelávacieho podujatia: sudcovia

  Sekundárna cieľová skupina vzdelávacieho podujatia: vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia

  Terciárna cieľová skupina: prokurátori, právni čakatelia prokuratúry

  Lektor(i): 

  PhDr. Silvia Dončevová, PhD., PhDr. Dáša Oravkinová

  Počet účastníkov: 
  10
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk