Dôležité odkazy na webstránky:

Postrekodifikačná aplikačná prax pre II. stupeň (sporový a mimosporový poriadok), celoslovenské podujatie v JA SR Pezinok

  Číslo: 
  2018/KSP/13
  Druh: 
  jednodenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Postrekodifikačná aplikačná prax pre II. stupeň (sporový a mimosporový poriadok), celoslovenské podujatie v JA SR Pezinok
  Miesto konania: 
  Justičná akadémia Slovenskej republiky, ul. Suvorovova 5/C, Pezinok
  Termín: 
  22. Február 2018 - 9:00 - 15:30
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  2. Február 2018

  Vzhľadom na zvýšenie efektivity vzdelávacieho podujatia je potrebné, aby účastníci zaslali podnetné pripomienky, okruhy alebo konkrétne otázky, ktoré ich najviac zaujímajú v rámci predmetnej témy na e-mailovú adresu gabriela.urbanska@justice.sk, a to v termíne do 02.02.2018.

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  Lektor(i): 

  JUDr. Soňa Mesiarkinová (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predsedníčka senátu občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky), JUDr. Ladislav Duditš (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda senátu Krajského súdu v Košiciach)

  Iná primárna skupina: 
  sudcovia
  Iná sekundárna skupina: 
  vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Počet účastníkov: 
  60
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk