Dôležité odkazy na webstránky:

Rakúsko, Viedeň - Uplatňovanie Charty základných práv EÚ

  Číslo: 
  HFR/2018/03
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Applicability and Effect of the EU Charter on the fundamental rights in national proceedings
  Miesto konania: 
  Členské štáty EÚ
  Termín: 
  19. Apríl 2018 - 9:00 - 20. Apríl 2018 - 14:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  25. Január 2018

   

  Popis: 

  The added value of this one and a half day long seminar, organised by EJTN in cooperation with the Fundamental Rights Agency of the EU (FRA) consists of providing a general overview on the CFREU, and its importance in the protection of fundamental rights in the EU. Expert speakers will be called to expand upon such aspects as introduction to the CFREU and the mission of the FRA, applicability issues, effects of the CFREU at national level, and the protection of specific fundamental rights at the light of the CFREU. In order to combine the theoretical knowledge with a more practical approach, workshop sessions will also be organised in order to provide participants the possibility of applying the Charter and the applicable case-law of the CJEU in practical cases, and facilitate the exchange of best practices.

   

  Cieľová skupina: 

  Administrative, civil law and criminal law judges

   

  Miesto konania: Rakúska republika, Viedeň

  Jazykový režim seminára: anglický jazyk

  Finančné podmienky: v prílohe

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované.

  Účasť na seminári je podmienená akceptáciou zo strany EJTN.  

   

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty.  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.


   

   

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  FAQ_section (2) - 2018.pdf721.88 KB
  OG2018_CFP_EN.pdf774.67 KB
  2018 - prihlasovanie a finančné podmienky účasti na zahraničných seminároch.pdf228.42 KB