Dôležité odkazy na webstránky:

Anglický jazyk - právnická terminológia (DP JA SR Omšenie)

  Číslo: 
  2018/KSP/27
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Jazykové vzdelávanie
  Plný názov: 
  Anglický jazyk - právnická terminológia (DP JA SR Omšenie)
  Miesto konania: 
  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  19. Marec 2018 - 10:00 - 21. Marec 2018 - 15:45
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  6. Február 2018
  • Primárna cieľová skupina podujatia: úspešní absolventi testovania jazykových znalostí (podľa priloženého zoznamu)
  • Sekundárna cieľová skupina podujatia: náhradníci (podľa priloženého zoznamu)
  • Terciárna cieľová skupina: sudcovia, prokurátori (účasť bude potvrdzovaná podľa „Zásady včasnosti elektronického prihlásenia")
  • Kvartálna cieľová skupina: vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, právni čakatelia prokuratúry, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (účasť bude potvrdzovaná podľa „Zásady včasnosti elektronického prihlásenia")

  Program jazykového vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár jazykového vzdelávacieho podujatia

  Lektor(i): 

  Denisa Petriláková, M.A., Lic. Dip. TEFLA; PhDr. Mgr. Zdeněk Havlíček

  Počet účastníkov: 
  40
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk