Zmluvy za rok 2018 | Justičná akadémia
Dôležité odkazy na webstránky:

Zmluvy za rok 2018

Číslo

zmluvy

Zmluvný

partner

Dátum

podpisu

Dátum

účinnosti

Platnosť

do:

príloha
44/2018ŠTS3.1.20183.1.201831.12.2018príloha - rozpis
57/2018BKS SAFETY s.r.o.29.1.20181.2.201831.1.2021zmluva
76/2018Orange Slovensko a.s.29.1.201830.1.201neurčitodohoda
78/2018ITALMARKET SLOVAKIA a.s.29.1.20181.2.201831.1.2020

zmluva

80/2018BUF s.r.o.31.1.20181.3.201831.12.2018zmluva
95/2018Clean-tonery s.r.o.20.20.20181.3.201828.2.2020zmluva
98/2018I.M.D.K pekáreň26.20.20181.3.201828.2.2020zmluva
99/2018Nakladatelství C.H. BECK13.20.20181.3.201828.2.2019

zmluva

117/2018Mesto Pezinok15.3.201816.3,201831.12.2018dohoda
150/2018Kancelária súdnej rady SR2.5.201831.5.201830.11.2018dodatok č.3
155/2018Merate s.r.o.7.5.201814.5.201829.5.2018zmluva
156/2018Merate s.r.o.7.5.201814.5.201829.5.2018zmluva
168/2018BKS SAFETY s.r.o.23.5.201825.5.201831.1.2021

zmluva

205/2018Merate s.r.o.20.6.201829.6.201831.8.2018zmluva
206/2018LEON global s.r.o.19.6.20181.7.201830.6.2020zmluva
213/2018lamitec s.r.o.20.6.20181.7.201830.6.2020zmluva
233/2018MSSR25.7.201826.7.201831.3.2021zmluva