Odborná justičná skúška apríl 2010

Písomná časť najbližšej odbornej justičnej skúšky sa uskutoční dňa 12. 04. 2010 o 8.00 hod. v budove Justičnej akadémie v Pezinku (plánovač cesty do budovy Justičnej akadémie v Pezinku), vo veľkej zasadacej miestnosti (multifunkčná miestnosť).

 

Odborný test:

  • pozostáva z 25 otázok, z ktorých je spravidla päť otázok z trestného práva, päť otázok z občianskeho, rodinného a pracovného práva, päť otázok z obchodného a finančného práva, päť otázok zo správneho práva a päť otázok z ústavného a medzinárodného práva a práva Európskych spoločenstiev a Európskej únie. Každá otázka zahŕňa 4 možnosti, v ktorých uchádzač krúžkuje tú, ktorá je správna. Správna môže byť vždy len jedna z možností. Za každú správne zodpovedanú otázku bude uchádzačovi pridelený jeden bod. Predpokladom na úspešné absolvovanie odborného písomného testu je, aby uchádzač získal minimálne 17 bodov 
  • odborný písomný test vypracúva účastník samostatne bez použitia zákonov, literatúry alebo iných pomôcok v časovom rozmedzí 1 hodiny spravidla od 08.00 do 09.00 h

 

Vypracovanie rozhodnutí v trestnej veci a v inej než trestnej veci: 

  • vypracúva účastník samostatne s možnosťou použitia zákonov, literatúry (poskytne Justičná akadémia velektronickej alebo tlačenej podobe, ASPI), prípadne so súhlasom pedagogického dozoru ajiných pomôcoks výnimkou vzorov rozhodnutí
  • celkovéčasové rozmedzie na vypracovanie rozhodnutí je 8 hodín spravidla od 09.00 do 17.00 h
  • účastník odbornej justičnej skúšky po prevzatí odborného testu alebo spisu na vypracovanie rozhodnutia s výnimkou návštevy toalety nesmie opustiť miestnosť, v ktorej sa skúška vykonáva; vo výnimočných prípadoch môže povoliť opustenie miestnosti osoba vykonávajúca pedagogický dozor
  • po odovzdaní vypracovaného prvého rozhodnutia a pred prevzatím spisu k vypracovaniu druhého rozhodnutia, môže účastník opustiť miestnosť/budovu, v ktorej sa koná skúška(vyvetrať sa na čerstvom vzduch, fajčiť vo vyhradenom priestore pred budovou a pod.)

 

UPOZORNENIE k písomnej časti: všetci účastníci odbornej justičnej skúšky, ktorí majú záujem vypracovať rozhodnutia na počítači (k dispozícii budú notebooky) a chcú pri tom použiť vlastnú klávesnicu a myš, si musia so sebou doniesť klávesnicu a myš s koncovkou USB, nakoľko notebooky nemajú vstup pre okrúhle koncovky, aké sa používajú pri stolových počítačoch. Svoju požiadavku na použitie notebooku je potrebné nahlásiť na anna.jasovska@justice.sk

 

Celkové vyhodnotenie písomnej časti odbornej justičnej skúšky (odborný test, obe písomné rozhodnutia) bude uverejnené na portáli Justičnej akadémie dňa 16. 04. 2010 -  TU

Ústna časť odbornej justičnej skúšky sa uskutoční v dňoch 20. 04. 2010 a 21. 04. 2010 v budove Justičnej akadémie v Pezinku so začiatkom o 9,00 hodine. Rozdelenie do skúšobných komisií sa úspešní účastníci písomnej časti odbornej justičnej skúšky dozvedia v deň konania ústnej časti odbornej justičnej skúšky.

Výsledky odbornej justičnej skúšky (štatistika) budú uvedené od 26. 04. 2010 - TU

 

Fotogaléria z priebehu OJS