Členovia rady

Zoznam členov rady Justičnej akadémie SR IV. funkčné obdobie

 

JUDr. Jana Bajánková, predsedníčka, zvolená Súdnou radou SR od 01.07.2022 do 01.07.2027, predsedníčka občianskoprávneho kolégia, Najvyšší súd Slovenskej republiky

JUDr. Martin Bargel, podpredseda, zvolený Súdnou radou SR od 29.01.2024 do 29.01.2029,  predseda senátu trestnoprávneho kolégia, Najvyšší súd Slovenskej republiky

JUDr. Roman Greguš, člen, zvolený Súdnou radou SR od 15.11.2022 do 15.11.2027, predseda, Krajský súd v Nitre

JUDr. Vladimír Javorský, PhD., člen, menovaný ministrom spravodlivosti SR na návrh generálneho prokurátora SR od 01.09.2021 do 01.09.2026, riaditeľ trestného odboru, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

JUDr. Jozef Kandera, člen, menovaný ministrom spravodlivosti SR na návrh generálneho prokurátora SR od 15.04.2021 do 15.04.2026, prvý námestník generálneho prokurátora SR, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., člen, menovaný ministrom spravodlivosti SR od 21.02.2024 do 21.02.2029, profesor, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

JUDr. Peter Štrpka, PhD., člen, menovaný ministrom spravodlivosti SR od 23.11.2022 do 23.11.2027, advokát, zakladajúci partner advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA

JUDr. Peter Tobiaš, člen rady, zvolený Súdnou radou SR od 29.01.2024 do 29. 01.2029, podpredseda Krajského súdu v Prešove

JUDr. Boris Tóth,  člen, zvolený Súdnou radou SR od 29.01.2024 do 29. 01.2029,, predseda, Krajský súd v Bratislave

JUDr. Marián Trenčan, člen, menovaný ministerkou spravodlivosti SR od 26.07.2023 do 26.07.2028, podpredseda, Najvyšší správny súd Slovenskej republiky

 

Členovia, ktorým uplynulo funkčné obdobie:

JUDr. Jaroslav Chlebovič, člen, zvolený Súdnou radou SR od 28.01.2019 do 28.01.2024, predseda senátu, trestnoprávne kolégium, Krajský súd v Košiciach

JUDr. Peter Odaloš, člen, menovaný ministrom spravodlivosti SR na návrh generálneho prokurátora SR od 01.09.2016 do 31.08.2021, námestník krajského prokurátora pre trestný úsek, Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici

JUDr. Branislav Pospíšil, člen, menovaný ministrom spravodlivosti SR od 22.11.2017 do 22.11.2022, advokát a vysokoškolský pedagóg, Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola v Bratislave

JUDr. Jozef Szabó, člen, menovaný ministrom spravodlivosti SR na návrh generálneho prokurátora SR od 20.02.2019 do 21.03.2021, námestník generálneho prokurátora SR, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., člen, menovaný ministrom spravodlivosti SR od 16.02.2016 do 16.02.2021, vedúci Katedry občianskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciachň

doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., členka, menovaná ministerkou spravodlivosti SR od 15.03.2021 do 08.06.2023, docentka, Katedra občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

 

Prvé funkčné obdobie (2004 - 2009) členov Rady Justičnej akadémie - zoznam členov a zasadnutia

Druhé funkčné obdobie (2009 - 2014) členov Rady Justičnej akadémie - zoznam členov a zasadnutia

Tretie funkčné obdobie (2014 - 2019) členov Rady Justičnej akadémie - zoznam členov a zasadnutia

Štvrté funkčné obdobie (2019 - 2024) členov Rady Justičnej akadémie - zoznam členov a zasadnutia