Ukončené projekty

 

Justičná akadémia Slovenskej republiky sa počas svojej existencie podieľala na viacerých projektoch. 

Justičná akadémia Slovenskej republiky bola účastná na riešení projektov financovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja a to ako hlavný riešiteľ alebo spoluriešiteľ.

Ďalšie projekty, ktoré Justičná akadémia implementovala a ktoré mali veľký vplyv na realizáciu vzdelávacích aktivít, boli financované Európskou komisiou a Vyšehradským fondom.

Všetky informácie o ukončených projektoch nájdete v ľavom menu po rozkliknutí záložky Ukončené projekty.