Neprehliadnite

Aktuality a tlačové správy

Aktívne podujatia

Plánovaní lektori prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: JUDr. Lenka Formel Kováčová, PhD. (podpredsedníčka, Krajský súd v Nitre), JUDr.…
Plánovaní lektori: JUDr. Róbert Jakubáč, PhD. (vedúci oddelenia opravných prostriedkov legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a…
Plánovaný lektor prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: Ing. Václav Polok (súdny znalec v odbore ekonomika, odvetvie: účtovné evidencie,…
Forma  podujatia: ONLINE prednáška - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM. Pri online seminároch používame všetky dostupné ochranné…