Neprehliadnite

Aktuality a tlačové správy

Aktívne podujatia

Plánovaní lektori: Denisa Petriláková, M.A., Lic. Dip. TEFLA, Zdeněk Havlíček, PhDr. Mgr. Primárna cieľová skupina: sudcovia, prokurátori,…
Plánovaní lektori: Marie Cunchon, Maxime Duprez (lektori Francúzskeho inštitútu na Slovensku) Maximálny počet účastníkov podujatia: 20 Požadovaná…
Plánovaní lektori prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: doc. JUDr. Marek Kordík, Ph.D., LL.M. (docent, Katedra trestného práva,…
Plánovaní lektori prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: JUDr. Pavel Zeman (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej…