Neprehliadnite

Aktuality a tlačové správy

Aktívne podujatia

Forma  podujatia: ONLINE prednáška - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM. Pri online seminároch používame všetky dostupné ochranné…
Európska justičná vzdelávacia sieť otvára aj tento rok možnosť uchádzať sa o dlhodobú stáž (6) mesiacov)  na uvedenej inštitúcii.    POZOR -…
Európska justičná vzdelávacia sieť otvára aj tento rok možnosť uchádzať sa o krátkodobý študijný pobyt ( 3 mesiace )  v EUROJUST-e. Cieľom študijného…
Európska justičná vzdelávacia sieť otvára aj tento rok možnosť uchádzať sa o dlhodobú stáž ( 6 mesiacov)  na uvedenej inštitúcii.    POZOR -…