Neprehliadnite

Aktuality a tlačové správy

Aktívne podujatia

Plánovaní lektori prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: JUDr. Pavel Zeman (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej…
Plánovaný lektor prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: Mgr. Eva Martinovičová, externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie…
Plánovaný lektor prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: Mgr. Eva Martinovičová, externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie…
Plánovaný lektor prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: Mgr. Eva Martinovičová, externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie…