Aktívne podujatia

Názov Dátum
Štrasburg, Francúzsko - krátkodobý študijný pobyt na ESĽP I (prvý polrok 2024) 04. 03. 2024 - 06. 03. 2024
Prihláška
Štrasburg, Francúzsko - krátkodobý študijný pobyt na ESĽP II (prvý polrok 2024) 15. 04. 2024 - 17. 04. 2024
Prihláška
Štrasburg, Francúzsko - krátkodobý študijný pobyt na ESĽP III (prvý polrok 2024) 03. 06. 2024 - 05. 06. 2024
Prihláška
Luxemburg, Luxembursko - krátkodobý študijný pobyt na SD EÚ I (prvý polrok 2024) 06. 05. 2024 - 07. 05. 2024
Prihláška
Luxemburg, Luxembursko - krátkodobý študijný pobyt na SD EÚ II (prvý polrok 2024) 08. 07. 2024 - 09. 07. 2024
Prihláška
Luxemburg, Luxembursko - krátkodobý študijný pobyt na EPPO (prvý polrok 2024) 01. 07. 2024 - 02. 07. 2024
Prihláška
Luxemburg, Luxembursko - krátkodobý študijný pobyt na SD EÚ a EPPO (prvý polrok 2024) 04. 03. 2024 - 06. 03. 2024
Prihláška
Brusel, Belgicko - krátkodobý študijný pobyt na európskych inštitúciách (prvý polrok 2024) 08. 04. 2024 - 10. 04. 2024
Prihláška
Viedeň, Rakúsko - EÚ Agentúra pre základné práva FRA (prvý polrok 2024) 23. 05. 2024 - 24. 05. 2024
Prihláška
Haag, Holandsko - krátkodobý študijný pobyt v EUROJUST (2024) 03. 06. 2024 - 07. 06. 2024
Prihláška
Nemecký jazyk – právnická terminológia (DP Omšenie) 15. 01. 2024 - 17. 01. 2024
Prihláška
Efektívna komunikácia (ONLINE) 22. 01. 2024 - 22. 01. 2024
Prihláška
Efektívna komunikácia (ONLINE) 23. 01. 2024 - 23. 01. 2024
Prihláška
Efektívna komunikácia (ONLINE) 24. 01. 2024 - 24. 01. 2024
Prihláška
Metodológia aplikácie práva (JA Pezinok) 18. 01. 2024 - 18. 01. 2024
Prihláška
Súdna rada, sudcovské rady a záujmová samospráva v právnických profesiách (JA Pezinok) 30. 01. 2024 - 30. 01. 2024
Prihláška
Súhrnný trest (DP Omšenie) 01. 02. 2024 - 02. 02. 2024
Prihláška
Starostlivosť súdu o maloletých (JA Pezinok) 26. 01. 2024 - 26. 01. 2024
Prihláška
Celoživotné vzdelávanie sudcov správnych súdov (1. časť), DP Omšenie 05. 02. 2024 - 06. 02. 2024
Prihláška
Účinky insolvenčných konaní a preventívna reštrukturalizácia, prihlasovanie pohľadávok, špeciálne konkurzy a reštrukturalizácia, digitalizácia insolvenčných konaní (DP Omšenie) 22. 01. 2024 - 23. 01. 2024
Prihláška
Vedenie hlavného pojednávania (DP Omšenie) 25. 01. 2024 - 26. 01. 2024
Prihláška
Aktuálna judikatúra obchodnoprávneho kolégia (JA Pezinok) 01. 02. 2024 - 01. 02. 2024
Prihláška
Praktikum prokurátora k navrhovaniu ukladania majetkových trestov a ochranných opatrení v trestnom konaní a k postihu legalizácie výnosov z trestnej činnosti (JA Pezinok) 15. 02. 2024 - 15. 02. 2024
Prihláška
Etiketa na pracovisku (ONLINE) 05. 02. 2024 - 05. 02. 2024
Prihláška
Etiketa na pracovisku (ONLINE) 06. 02. 2024 - 06. 02. 2024
Prihláška
Etiketa na pracovisku (ONLINE) 07. 02. 2024 - 07. 02. 2024
Prihláška
Nepeňažné exekúcie (DP Omšenie) 08. 02. 2024 - 09. 02. 2024
Prihláška
Asertivita v pracovnom a súkromnom živote (ONLINE) 19. 02. 2024 - 19. 02. 2024
Prihláška
Asertivita v pracovnom a súkromnom živote (ONLINE) 20. 02. 2024 - 20. 02. 2024
Prihláška
Asertivita v pracovnom a súkromnom živote (ONLINE) 21. 02. 2024 - 21. 02. 2024
Prihláška
Práca s médiami, praktické cvičenia pred kamerou (DP Omšenie) 15. 02. 2024 - 16. 02. 2024
Prihláška