Práca so spisom, vypracovanie rozhodnutí a iných právnych aktov.

Číslo
110
Druh
viacdenný
Typ
Prípravné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Primárna cieľová skupina
Vyšší súdni úradníci
Právni čakatelia prokuratúry
Tajomník JA pre prípravu
Iveta Aksamitová
Urgentná komunikácia
iveta.aksamitova@justice.sk