Osobitné druhy konania podľa OSP

Číslo
KCP_3
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Lektor(i)

JUDr. Boris Tóth, externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie a sudca Krajského súdu Bratislava.

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
45
Zodpovedný koordinátor
Mgr.Katarína Strížová, katarina.strizova@justice.sk, 033/6903304
Tajomník JA pre prípravu
Iveta Aksamitová, iveta.aksamitova@justice.sk, 033/6903310
Urgentná komunikácia
0910/960364