Language training on the vocabulary of judicial cooperation in civil matters – English (3rd)

Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Travel costs, accommodation and meals are fully covered by EJTN to the participant.

 

The objectives of the Linguistics seminars are:

To improve the participants’ linguistic skills (oral and written) in order to facilitate direct contacts and communication between judicial authorities and to enhance mutual trust.

To master the specialized vocabulary related to judicial cooperation.

To familiarize participants with the various legal instruments in the field of judicial cooperation in criminal/ civil matters in Europe as well as to acquaint participants with the relevant online tools available on the Internet.

To develop general knowledge of legal systems in the EU Member States.

 

Methodology, topics  and structure

Each group will be intensely trained for one week by two experts, a linguist and a legal expert.

 

The following legal topics will constitute the basis of the discussion, legal and language training.

 

For linguistics civil seminars:

Jurisdiction, recognition and execution of judgments in civil and commercial matters and the Judicial Atlas.

The European order for payment procedure.

Service of documents and the taking of evidence.

Legal aid and family law and minors.

 

The EJTN Secretariat will send seminar participants the invitation to each seminar plus a Registration form and practical information about accommodation and meals 8 weeks before the starting date of the  respective seminar.

 

The draft program of each seminar will be sent to participants later (and also uploaded on the linguistics projects web page) http://www.ejtn.eu/en/About/Linguistics-Project/

 

Pri prihlasovaní prosíme účastníkov dodržiavať Zásady pre výber účastníkov ( http://www.ja-sr.sk/node/3799 ) ale najmä povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837 )

 

Upozorňujeme, že hoci je počet garantovaných účastníkov iba 1 pre SR, vždy posielame aj 1-2 náhradníkov v zozname.

 

 

Pramene k príprave

To be announced 8 weeks before seminar.

Odborný garant
EJTN
Lektor(i)

To be announced 8 weeks before seminar.

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Sekundárna cieľová skupina
Vyšší súdni úradníci
Právni čakatelia prokuratúry
Asistenci sudcu NS SR
Počet účastníkov
1
Zodpovedný koordinátor
JUDr. Jana Michaličková
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Jana Michaličková, odborný referent pre medzinárodné vzťahy, jana.michalickova@ja-sr.sk
Urgentná komunikácia
JUDr. Jana Michaličková, jana.michalickova@ja-sr.sk, 0911 960 687