Zasadnutia rady

 

INFORMÁCIE O ZASADNUTIACH RADY JUSTIČNEJ AKADÉMIE (rok 2022):

 

Mimoriadne zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (13.01.2022) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (13.01.2022) - TU

 

15. zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (17.03.2022-18.03.2022) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (17.03.2022) - TU

 

16. zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (16.06.2022) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (16.06.2022) - TU

 

17. zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (22.09.2022) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (22.09.2022) - TU

 

18. zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (24.11.2022) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (24.11.2022) - TU

Príloha - Študijný plán na rok 2023