Prihláška: Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Nitra

Podujatie číslo:
2020/KSP/20/JA SR/video prenos Okresný súd Nitra
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Nitra
Miesto konania:
Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 950 48 Nitra