Neprehliadnite

Aktuality a tlačové správy

Aktívne podujatia

Plánovaní lektori: Denisa Petriláková, Lic. Dip. TEFLA, M.A.; Táňa Vybíralová, Mgr. Minimálna úroveň znalosti B1. Neodporúčame účastníkom s…
Plánovaní lektori: Denisa Petriláková, Lic. Dip. TEFLA, M.A.; Zdeněk Havlíček, Mgr., PhDr. Minimálna úroveň znalosti A2 - maximálna B2.…
Forma  podujatia: ONLINE prednáška - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM. Pri online seminároch používame všetky dostupné ochranné…
Forma  podujatia: ONLINE prednáška - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM. Pri online seminároch používame všetky dostupné ochranné…