Neprehliadnite

Aktuality a tlačové správy

Aktívne podujatia

Forma  podujatia: ONLINE prednáška - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM. Pri online seminároch používame všetky dostupné ochranné…
Plánovaní lektori: JUDr. Ivan Humeník, PhD. (h&h PARTNERS, advokátska kancelária so špecializáciou na medicínske a farmaceutické právo; člen…
Plánovaný lektor prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: Mgr. Eva Martinovičová, externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie…
Plánovaný lektor prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: Mgr. Eva Martinovičová, externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie…