Neprehliadnite

Aktuality a tlačové správy

Aktívne podujatia

Plánovaní lektori prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc. (Katedra medzinárodného a európskeho práva,…
Plánovaný lektor prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: doc. Mgr. Petra Milošovičová, PhD. (externá členka pedagogického zboru Justičnej…
Forma  podujatia: ONLINE prednáška - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM. Pri online seminároch používame všetky dostupné ochranné…
Forma  podujatia: ONLINE prednáška - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM. Pri online seminároch používame všetky dostupné ochranné…