Neprehliadnite

Aktuality a tlačové správy

Aktívne podujatia

V rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov" bude  v termíne 03.10.2022 – 07.10.2022 s odchodom 02…
Popis: V roku 2012 Európska únia (EÚ) prijala právne predpisy, ktoré majú zabezpečiť, aby sa obete trestných činov mohli spoľahnúť na rovnakú úroveň…
Popis:   Pridaná hodnota dvojdňového seminára spočíva v poskytovaní hĺbkových náhľadov na rôznorodé aspekty občianskeho súdneho konania vo veciach…
Popis: Dobre fungujúce pravidlá hospodárskej súťaže zohrávajú kľúčovú úlohu na vnútornom trhu, a to tak z hľadiska obmedzenia deformácií, ako aj…