Verejné obstarávanie - aktívne

Verejné obstarávania  - rok 2021

 

Opravy a údržba výťahov (DP Omšenie)

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky:"Opravy a údržba výťahov (DP Omšenie)"

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 1 - Návrh cenovej ponuky

 

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky "Opravy a údržba výťahov (DP Omšenie)"

Vyhodnotenie prieskumu trhu

 


Opravy a údržba elektrických a mechanických zariadení budov – schodiskové plošiny

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky "Opravy a údržba elektrických a mechanických zariadení budov – schodiskové plošiny"

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 1 - Návrh cenovej ponuky

 

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky "Opravy a údržba elektrických a mechanických zariadení budov – schodiskové plošiny"

Vyhodnotenie prieskumu trhu

 


Opravy a údržba bezpečnostných zariadení - elektronický zabezpečovací systém

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky "Opravy a údržba bezpečnostných zariadení - elektronický zabezpečovací systém"

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 1 - Návrh cenovej ponuky

 

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky "Opravy a údržba bezpečnostných zariadení - elektronický zabezpečovací systém"

Vyhodnotenie prieskumu trhu

 


Dodávka chemikálií na úpravu vody

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky "Dodávka chemikálií na úpravu vody"

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 1 - Návrh cenovej ponuky

 

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky "Dodávka chemikálií na úpravu vody"

Vyhodnotenie prieskumu trhu

 


 

Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia – technológie bazénu a vírivej (kanadskej) vane

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky "Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia – technológie bazénu a vírivej (kanadskej) vane"

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 1 - Návrh cenovej ponuky

 

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky "Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia – technológie bazénu a vírivej (kanadskej) vane"

Vyhodnotenie prieskumu trhu

 


Služby na opravu a údržbu bezpečnostných zariadení – Hasiace prístroje

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky "Služby na opravu a údržbu bezpečnostných zariadení – Hasiace prístroje"

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 1 - Návrh cenovej ponuky

 

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky "Služby na opravu a údržbu bezpečnostných zariadení – Hasiace prístroje"

Vyhodnotenie prieskumu trhu

 


Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky "Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty"

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 1 - Návrh cenovej ponuky

 

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky "Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty"

Vyhodnotenie prieskumu trhu

 


Pranie a chemické čistenie

Výzva na predkladanie cenových ponúk "Pranie a chemické čistenie"

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 1 - Návrh cenovej ponuky

 

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky "Pranie a chemické čistenie"

Vyhodnotenie prieskumu trhu

 


Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky "Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci"

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 1 Výzvy - Návrh cenovej ponuky

 

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky "Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci"

Vyhodnotenie prieskumu trhu