Dôležité odkazy na webstránky:

Aktívne podujatia

NázovDátum
Zodpovednosť členov orgánov obchodných spoločností medzi korporačným, insolvenčným a trestným právom (Smolenice)24.09.2019 - 25.09.2019
Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka (JA SR Pezinok)26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Krajský súd v Banskej Bystrici "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Banská Bystrica "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Brezno "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Lučenec "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Revúca "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Rimavská Sobota "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Veľký Krtíš "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Zvolen "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Žilina "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Martin "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Liptovský Mikuláš "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Dolný Kubín "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Nitra "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Komárno "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Nové Zámky "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Krajský súd v Trenčíne "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Nové Mesto nad Váhom "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Považská Bystrica "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Partizánske "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Krajský súd v Prešove "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Prešov "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Bardejov "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Humenné "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Kežmarok "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Poprad "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Svidník "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Vranov nad Topľou "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Krajský súd v Košiciach "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Michalovce "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Rožňava "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Spišská Nová Ves "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Komunikačné zručnosti probačného a mediačného úradníka a asertívna komunikácia (BA, TT, TN, NR), JA SR Pezinok01.10.2019 - 01.10.2019
Posudzovanie ovplyvnenia alkoholom a jeho úskalia (celoslovenské podujatie) JA SR Pezinok 02.10.2019 - 02.10.2019
Stavebný zákon - vybrané aplikačné problémy (DP JA SR Omšenie), OP EVS03.10.2019 - 04.10.2019
Starostlivosť o maloletých, rozvod, BSM a výživné v cezhraničných veciach – praktické prípady (DP Omšenie), OP EVS07.10.2019 - 08.10.2019
Európska prokuratúra (EPPO), DP JA SR Omšenie (OP EVS) 10.10.2019 - 11.10.2019
Daňové delikty a aplikačná prax súdov SR a Finančného riaditeľstva SR (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)17.10.2019 - 17.10.2019
Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy v kontexte rozhodovania ESĽP (DP JA SR Omšenie), OP EVS17.10.2019 - 18.10.2019
Právo a šport (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS18.10.2019 - 18.10.2019
Zmena nemusí bolieť / manažment zmeny (KE, PO), Krajský súd v Košiciach21.10.2019 - 21.10.2019
Určovanie právomoci v cezhraničných sporoch a riešenie základných procesných otázok (Brusel I, Brusel II, ZMPS,), OP EVS21.10.2019 - 22.10.2019
Komunikačné zručnosti probačného a mediačného úradníka a asertívna komunikácia (KE, PO), KS Košice22.10.2019 - 22.10.2019
Belgicko,Spa-Kybernetické výzvy v boji proti terorizmu22.10.2019 - 25.10.2019
Pobyt, zaistenie a administratívne vyhostenie cudzincov, azyl (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS 23.10.2019 - 23.10.2019
Riadne a mimoriadne opravné prostriedky (DP JA SR Omšenie), OP EVS24.10.2019 - 25.10.2019
Prežarovanie ústavy podústavným právom; Všeobecný súd pred ÚS SR; Vzťah slovenského, medzinárodného a európskeho práva (Pezinok)28.10.2019 - 28.10.2019
Nemecký jazyk – právnická terminológia (DP JA SR Omšenie)28.10.2019 - 30.10.2019
Komunikačné zručnosti probačného a mediačného úradníka a asertívna komunikácia (BB, ZA), ÚPV SR Banská Bystrica29.10.2019 - 29.10.2019
Trestné konanie pred súdom prvého stupňa (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS29.10.2019 - 29.10.2019
Trestné právo Európskej únie - aplikačná prax (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS 04.11.2019 - 04.11.2019
Česká republika, Praha - seminár "Personal Leadership"06.11.2019 - 07.11.2019
Holandsko, Utrecht - Kultúrna rozmanitosť v súdnej sieni06.11.2019 - 07.11.2019
Súhrnný trest (DP JA SR Omšenie), OP EVS07.11.2019 - 08.11.2019
Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), APVV-16-047113.11.2019 - 13.11.2019
Bulharsko,Sofia - Prístup k spravodlivosti osobám so zdravotným postihnutím13.11.2019 - 15.11.2019
Trestná činnosť súvisiaca s prideľovaním a čerpaním dotácií a zadávaním zákaziek (DP JA SR Omšenie), OP EVS14.11.2019 - 15.11.2019
Chorvátsko, Zagreb - Ekonomická kriminalita: Zhabanie majetku a konfiškácia v EÚ19.11.2019 - 20.11.2019
Nemecko, Trier - Nariadenie Brusel I. 20.11.2019 - 21.11.2019
Švédsko, Štokholm - Seminár "Change mamagement"28.11.2019 - 29.11.2019