Aktívne podujatia

Názov Dátum
Litva, Vilnius - jazykové vzdelávanie- spolupráca v rodinných veciaich 20. 09. 2021 - 22. 09. 2021
Prihláška
Luxemburg - Prejudiciálne konanie EÚ 26. 10. 2021 - 27. 10. 2021
Prihláška
Španielko, Madrid - Postavenie prokuratúry v systéme práva pri presadzovaní zásad právneho štátu 28. 10. 2021 - 29. 10. 2021
Prihláška
Nemecko, Trier - Jazykové vzdelávanie - spolupráca v trestných veciach 18. 10. 2021 - 22. 10. 2021
Prihláška
Poľsko, Krakov - Antisemitizmus a nenávistné trestné činy 07. 10. 2021 - 08. 10. 2021
Prihláška
Bulharsko, Sofia - Sloboda prejavu v digitálnej dobe 07. 10. 2021 - 08. 10. 2021
Prihláška
Taliansko, Scandicci - Nové výzvy v zhromažďovaní dôkazov v kybernetickom priestore 07. 10. 2021 - 08. 10. 2021
Prihláška
Nemecko, Trier - Právo životného prostredia EÚ 14. 10. 2021 - 15. 10. 2021
Prihláška
Rumunsko, Bukurešť - Občianské právo procesné 25. 10. 2021 - 26. 10. 2021
Prihláška
Španielsko Madrid - Nezávislosť prokuratúry a jej postavenie v systéme práva 28. 10. 2021 - 29. 10. 2021
Prihláška
Portugalsko, Lisabon - Kybernetické trestné činy a elektronické dôkazy 28. 10. 2021 - 29. 10. 2021
Prihláška
Letná jazyková škola: Anglický jazyk (OP EVS), Belá 09. 08. 2021 - 13. 08. 2021
Prihláška
Letná jazyková škola: Anglický jazyk (OP EVS), Belá 16. 08. 2021 - 20. 08. 2021
Prihláška
Letná jazyková škola: Francúzsky jazyk (OP EVS), Belá 16. 08. 2021 - 20. 08. 2021
Prihláška
Chorvátsko, Zagreb - Jazykové vzdelávanie - spolupráca v oblasti životného prostredia 03. 11. 2021 - 05. 11. 2021
Prihláška
Grécko, Thessaloniki - Cezhraničné pracovné právo 11. 11. 2021 - 12. 11. 2021
Prihláška
Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu - 1. časť 28. 06. 2021 - 29. 06. 2021
Prihláška
Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu - 2. časť 30. 06. 2021 - 01. 07. 2021
Prihláška
Aktuálne otázky konkurzného práva, OP EVS, ONLINE 29. 06. 2021 - 30. 06. 2021
Prihláška
Španielsko, Madrid - jazykové vzdelávanie - cezhraničný organizovaný zločin 29. 11. 2021 - 01. 12. 2021
Prihláška
Bulharsko, Sofia - Súťažné právo EÚ 15. 11. 2021 - 16. 11. 2021
Prihláška
Taliansko, Scandicci - Jazykové vzdelávanie - spolupráca v občianských veciach 15. 11. 2021 - 19. 11. 2021
Prihláška
Nemecko, Leipzig - Ekonomické trestné činy: Zhabanie majetku a konfiškácia v EÚ 18. 11. 2021 - 19. 11. 2021
Prihláška
Španielsko, barcelona - Kultúrna diverzita v súdnej sieni -nové výzvy 18. 11. 2021 - 19. 11. 2021
Prihláška
Rakúsko, Viedeň - Zraniteľná komunikácia 18. 11. 2021 - 19. 11. 2021
Prihláška
Francúzsko, Štrasburg-on-line- študijný pobyt - Európsky súd pre ľudské práva 19. 10. 2021 - 20. 10. 2021
Prihláška
Luxemburg - on-line -študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ 13. 09. 2021 - 14. 09. 2021
Prihláška
Luxemburg - on-line -študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ 08. 11. 2021 - 09. 11. 2021
Prihláška
Belgicko, Brusel - študijný pobyt v inštitúciách EÚ 29. 11. 2021 - 01. 12. 2021
Prihláška
Rakúsko, Viedeň - on - line - študijná návšteva Európskej agentúry pre ľudské práva FRA 04. 10. 2021 - 05. 10. 2021
Prihláška
Holandsko, Haag - šudijná návšteva v HCCH (Haagska konferencia o medzinárodnom práve súkromnom) 23. 09. 2021 - 24. 09. 2021
Prihláška
Holandsko, Haag - on-line- študijná návšteva v EUROJUST-e 24. 11. 2021 - 24. 11. 2021
Prihláška
Špecializované trojdňové vzdelávanie v anglickom jazyku, OP EVS, Belá 21. 07. 2021 - 23. 07. 2021
Prihláška
Letná jazyková škola – Nemecký jazyk (DP Omšenie) 12. 07. 2021 - 14. 07. 2021
Prihláška