Aktívne podujatia

Názov Dátum
Rakúsko, Viedeň - Kultúrna rozmanitosť v súdnej sieni 16. 10. 2023 - 17. 10. 2023
Prihláška
Španielsko, Barcelona - Ľudské a základné práva v 21. storočí: Dialógy medzi vnútroštátnymi a európskymi súdmi 21. 09. 2023 - 22. 09. 2023
Prihláška
On-line - Webinar o umelej inteligencie a ľudských právach 15. 11. 2023 - 15. 11. 2023
Prihláška
On-line - Webinar o umelej inteligencie a ľudských právach 15. 11. 2023 - 15. 11. 2023
Prihláška
On-line - Webinar o umelej inteligencie a ľudských právach 15. 11. 2023 - 15. 11. 2023
Prihláška
Portugalsko, Lisabon - Súdna ochrana zdravia ako základné právo 14. 12. 2023 - 15. 12. 2023
Prihláška
Grécko, Thessaloniki - Cezhraničné právo v Európskej únii 18. 10. 2023 - 19. 10. 2023
Prihláška
Bulharsko, Sofia - Európsky občiansky súdny poriadok vo veciach rodinného práva 02. 11. 2023 - 03. 11. 2023
Prihláška
Nemecko, Trier - Európsky zákon o platobnej neschopnosti 08. 11. 2023 - 09. 11. 2023
Prihláška
Nemecko, Trier - Európsky zákon o platobnej neschopnosti 08. 11. 2023 - 09. 11. 2023
Prihláška
Nemecko, Trier - Európsky zákon o platobnej neschopnosti 08. 11. 2023 - 09. 11. 2023
Prihláška
Belgicko, Brusel - Európske právo obchodných spoločností 07. 12. 2023 - 08. 12. 2023
Prihláška
Bulharsko, Sofia - Počítačová kriminalita a elektronické dôkazy 28. 09. 2023 - 29. 09. 2023
Prihláška
Nemecko, Lipsko- Európsky vyšetrovací príkaz v praxi (vrátane pokročilých digitálnych nástrojov) 05. 10. 2023 - 06. 10. 2023
Prihláška
Taliansko, Neapol - Súdna spolupráca v TV:praktická simulácia na základe prípadov (obchodovanie s ľuďmi) 24. 10. 2023 - 25. 10. 2023
Prihláška
Francúzsko, Paríž - Procesné záruky v trestnom konaní v EÚ v praxi: zameranie na smernicu o deťoch (špecializované) 30. 10. 2023 - 31. 10. 2023
Prihláška
Španielsko, Madrid - Vyšetrovanie a stíhanie prípadov THB v EÚ (obchodovanie s ľuďmi) 16. 11. 2023 - 17. 11. 2023
Prihláška
Grécko, Thessaloniki - Ekonomické trestné činy: vymáhanie majetku a konfiškácia v EÚ v praxi: zameranie na nariadenie 2018/1805 zo 14. novembra 2018 (špecializácia) 20. 11. 2023 - 21. 11. 2023
Prihláška
Rumunsko, Bukurešť - Jazykové vzdelávanie so zameraním na právo životného prostredia 11. 09. 2023 - 13. 09. 2023
Prihláška
Nemecko, Trier - Právo životného prostredia EÚ 26. 09. 2023 - 27. 09. 2023
Prihláška
Španielsko, madrid - Jazykové vzdelávanie v oblasti spolupráce v trestných veciaich 02. 10. 2023 - 06. 10. 2023
Prihláška
Luxembursko, Luxemburg - Predbežné rozhodnutia a konanie pred súdmi EÚ 25. 10. 2023 - 26. 10. 2023
Prihláška
Chorvátsko, Zagreb - Jazykové vzdelávanie - oblasť azylu a utečencov 25. 10. 2023 - 27. 10. 2023
Prihláška
Taliansko , Neapol - Jazykové vzdelávanie - Ludské práva EÚ 06. 11. 2023 - 10. 11. 2023
Prihláška
Rumunsko, Bukurešť - Súdna etika a správanie - otváranie nových obzorov 13. 11. 2023 - 14. 11. 2023
Prihláška
Fínsko, Tikkurilla - Azylové právo 16. 11. 2023 - 17. 11. 2023
Prihláška
Chorvátsko, Zadar - Predchádzanie konfliktom 29. 11. 2023 - 30. 11. 2023
Prihláška
2023 - AIAKOS - Výmenný program 06. 11. 2023 - 24. 11. 2023
Prihláška
Manipulatívna rétorika (ONLINE) 22. 06. 2023 - 22. 06. 2023
Prihláška
Manipulatívna rétorika (ONLINE) 19. 06. 2023 - 19. 06. 2023
Prihláška
Manipulatívna rétorika (ONLINE) 15. 06. 2023 - 15. 06. 2023
Prihláška
Rozsudok v trestnom konaní (DP Omšenie) 22. 06. 2023 - 23. 06. 2023
Prihláška
Problémy v kontakte dieťaťa a rodiča v kontexte poručenských sporov (ONLINE) 21. 06. 2023 - 21. 06. 2023
Prihláška
Kataster nehnuteľností vo svetle aplikačnej praxe (JA Pezinok) 20. 06. 2023 - 20. 06. 2023
Prihláška
Aktuálna daňová judikatúra (JA Pezinok) 15. 06. 2023 - 15. 06. 2023
Prihláška
Práca s médiami, praktické cvičenia pred kamerou (DP Omšenie) 27. 06. 2023 - 28. 06. 2023
Prihláška
Zodpovednosť štatutárnych orgánov z pohľadu civilného a trestného práva (JA Pezinok) 21. 06. 2023 - 21. 06. 2023
Prihláška
Letná jazyková škola: Francúzsky jazyk (DP Omšenie) 31. 07. 2023 - 04. 08. 2023
Prihláška
Letná jazyková škola: Anglický jazyk (DP Omšenie) 07. 08. 2023 - 11. 08. 2023
Prihláška