Aktívne podujatia

Názov Dátum
Vybrané problémy záložného práva (OP EVS), ONLINE 11. 10. 2022 - 11. 10. 2022
Prihláška
Implementácia restoratívnych princípov do justičnej praxe (celoslovenské podujatie), ONLINE 17. 10. 2022 - 17. 10. 2022
Prihláška
2023 - Výmenný porogram pre justičné autority 02. 01. 2023 - 31. 12. 2023
Prihláška
Francúzsko, Štrasburg - ESĽP - 12 mesiacov 01. 09. 2023 - 31. 08. 2024
Prihláška
Luxemburg - Súdny dvor EÚ - 10 mesiacov 01. 09. 2023 - 30. 06. 2024
Prihláška
Luxemburg - 6 mesačný študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ 01. 09. 2023 - 29. 02. 2024
Prihláška
Holandsko - EUROJUST- 4 mesiace 01. 09. 2023 - 31. 12. 2023
Prihláška
Psychologický a lingvistický diskurz kritického myslenia v kontexte empatickej verbálnej komunikácie (OP EVS), ONLINE 13. 10. 2022 - 14. 10. 2022
Prihláška
Obecná samospráva (OP EVS), JA SR Pezinok 21. 10. 2022 - 21. 10. 2022
Prihláška
Stres manažment a Work/life balans (BA, TT, NR, TN), ONLINE 24. 10. 2022 - 24. 10. 2022
Prihláška
Stres manažment a Work/life balans (BB, ZA), ONLINE 25. 10. 2022 - 25. 10. 2022
Prihláška
Stres manažment a Work/life balans (KE, PO), ONLINE 26. 10. 2022 - 26. 10. 2022
Prihláška
Príprava na vedenie pojednávania, médiá, etika a vystupovanie sudcu a prokurátora (ONLINE) 25. 10. 2022 - 25. 10. 2022
Prihláška
Náhrada nemajetkovej ujmy z pohľadu civilného a trestného sudcu, OP EVS (ONLINE) 26. 10. 2022 - 26. 10. 2022
Prihláška
Poľsko, Krakov - jazykové vzdelávanie - Nové výzvy pre justíciu v dôsledku vojny na Ukrajine 17. 11. 2022 - 18. 11. 2022
Prihláška
Európsky zatýkací rozkaz a vydávacie konanie na podklade medzinárodného zatýkacieho rozkazu (OP EVS), ONLINE 27. 10. 2022 - 28. 10. 2022
Prihláška
Počítačová kriminalita II (OP EVS), ONLINE 25. 10. 2022 - 25. 10. 2022
Prihláška
Osobný konkurz (OP EVS), ONLINE 03. 11. 2022 - 03. 11. 2022
Prihláška
Znalecká činnosť v odbore Zdravotníctvo a farmácia a jej úloha v prípravnom konaní a v konaní pred súdom (moderovaný diskusný panel), JA SR Pezinok 08. 11. 2022 - 08. 11. 2022
Prihláška
Neodkladné opatrenia (JA SR Pezinok) 04. 11. 2022 - 04. 11. 2022
Prihláška
Náhrada škody a nemajetkovej ujmy (OP EVS), ONLINE 10. 11. 2022 - 11. 11. 2022
Prihláška
Ukladanie trestov v trestnom práve, aktuálna rozhodovacia činnosť súdov (JA SR Pezinok) 10. 11. 2022 - 10. 11. 2022
Prihláška
Trestná zodpovednosť právnických osôb - teoretické a praktické aspekty (komparatívny pohľad), OP EVS (ONLINE) 16. 11. 2022 - 16. 11. 2022
Prihláška
Ako na trému (BA, TT, NR, TN), OP EVS (ONLINE) 09. 11. 2022 - 09. 11. 2022
Prihláška