Dôležité odkazy na webstránky:

Aktívne podujatia

NázovDátum
Zrušenie a likvidácia obchodných spoločností (ONLINE), OP EVS25.01.2021 - 26.01.2021
Riadenie času (BB, ZA) ONLINE25.01.2021 - 25.01.2021
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (ONLINE)25.01.2021 - 27.01.2021
Manažérska akadémia (manažérska komunikácia a vedenie ľudí, riadenie ľudských zdrojov), 3. časť (OP EVS), ONLINE01.02.2021 - 02.02.2021
Nemecký jazyk - právnická terminológia (ONLINE)03.02.2021 - 05.02.2021
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS – teoretická časť05.02.2021 - 12.03.2021
Rozhodcovské konanie – medzinárodné štandardy v lokálnej úprave a praxi (ONLINE)05.02.2021 - 05.02.2021
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (ONLINE)08.02.2021 - 10.02.2021
Riadenie času (KE, PO) ONLINE09.02.2021 - 09.02.2021
Obmedzovanie základných práv (celoslovenské podujatie), OP EVS, ONLINE10.02.2021 - 10.02.2021
Zmenkové právo (celoslovenské podujatie), OP EVS, ONLINE11.02.2021 - 11.02.2021
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (ONLINE)15.02.2021 - 17.02.2021
Biznis etiketa & protokol (BA, TT, NR, TN), OP EVS, ONLINE16.02.2021 - 16.02.2021
Biznis etiketa & protokol (BB, ZA), OP EVS, ONLINE18.02.2021 - 18.02.2021
Trovy konania a súdne poplatky v civilnom procese (celoslovenské podujatie) ONLINE19.02.2021 - 19.02.2021
Biznis etiketa & protokol (KE, PO), OP EVS, ONLINE23.02.2021 - 23.02.2021