Aktívne podujatia

Názov Dátum Deadline
Valletta, Malta - Európske občianske konanie v oblasti rodinného práva (EJTN) 19. 09. 2024 - 20. 09. 2024
Prihláška
Trier, Nemecko - Environmentálne právo EÚ (EJTN) 24. 09. 2024 - 25. 09. 2024
Prihláška
Dublin, Írsko - Daňový zákon EÚ (EJTN) 30. 09. 2024 - 01. 10. 2024
Prihláška
Valetta, Malta - Uplatňovanie antidiskriminačného práva EÚ (ERA) 14. 11. 2024 - 15. 11. 2024
Prihláška
Trier, Nemecko - Právo EÚ v oblasti rodovej rovnosti (ERA) 09. 12. 2024 - 11. 12. 2024
Prihláška
Sofia, Bulharsko - Základné práva maloletých v systéme trestného súdnictva (EJTN) 21. 10. 2024 - 22. 10. 2024
Prihláška
Bukurešť, Rumunsko - Občianskoprávna zodpovednosť v dôsledku umelej inteligencie (EJTN) 21. 10. 2024 - 22. 10. 2024
Prihláška
Luxemburg, Luxembursko - EÚ prejudiciálne konanie (EJTN) 23. 10. 2024 - 24. 10. 2024
Prihláška
Krakov, Poľsko - Procesné záruky v trestnom konaní v EÚ v praxi: Zameranie na smernicu o deťoch (EJTN) 28. 10. 2024 - 29. 10. 2024
Prihláška
Webinár: Daňové zločiny v EÚ (EJTN) 29. 10. 2024 - 30. 10. 2024
Prihláška
Florencia, Taliansko - Justičná spolupráca v trestných veciach: praktická simulácia na základe prípadov (obchodovanie s ľuďmi) EJTN 05. 11. 2024 - 07. 11. 2024
Prihláška
Webinár: Zločiny z nenávisti – Ochrana občanov pred rasizmom, homofóbiou, transfóbiou a sexizmom (EJTN) 26. 09. 2024 - 26. 09. 2024
Prihláška
Webinár – Odňatie slobody a podmienky zadržiavania v celej EÚ (EJTN) 10. 10. 2024 - 10. 10. 2024
Prihláška
Webinár: Základné predstavenie protimonopolného zákona EÚ (EJTN) 06. 11. 2024 - 07. 11. 2024
Prihláška
Solún, Grécko - Umelá inteligencia a ochrana údajov (EJTN) 14. 11. 2024 - 15. 11. 2024
Prihláška
Viedeň, Rakúsko - Úloha súdneho personálu v justícii – deontológia a etika (EJTN) 21. 11. 2024 - 22. 11. 2024
Prihláška
Heidelberg, Nemecko - Fungovanie EZR v EÚ v praxi: Zlepšenie dôvery v národné systémy trestného súdnictva (EJTN) 21. 11. 2024 - 22. 11. 2024
Prihláška
Záhreb, Chorvátsko - Hospodárske trestné činy: Vymáhanie a konfiškácia majetku v EÚ v praxi – Zameranie na nariadenie 2018/1805 zo 14. novembra 2018 (EJTN) 21. 11. 2024 - 22. 11. 2024
Prihláška
Riga, Lotyšsko - Zraniteľní a zdravotne postihnutí ľudia (EJTN) 21. 11. 2024 - 22. 11. 2024
Prihláška
Balaton, Maďarsko - Právne jazykové vzdelávanie v oblasti azylu a utečencov (EJTN) 27. 11. 2024 - 29. 11. 2024
Prihláška
Rím, Taliansko - Zákon o platobnej neschopnosti (EJTN) 10. 12. 2024 - 11. 12. 2024
Prihláška
Letná jazyková škola: Anglický jazyk (DP Omšenie) 05. 08. 2024 - 09. 08. 2024
Prihláška
Brusel, Belgicko - PRESADZOVANIE EURÓPSKYCH PRAVIDIEL HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE (5/8) (EJTN) 12. 09. 2024 - 13. 09. 2024
Prihláška
Atény, Grécko - PRESADZOVANIE EURÓPSKYCH PRAVIDIEL HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE (6/8) (EJTN) 26. 09. 2024 - 27. 09. 2024
Prihláška
Neapol, Taliansko - PRESADZOVANIE EURÓPSKYCH PRAVIDIEL HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE (7/8) (EJTN) 24. 10. 2024 - 25. 10. 2024
Prihláška
Brusel, Belgicko - PRESADZOVANIE EURÓPSKYCH PRAVIDIEL HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE (8/8) (EJTN) 12. 11. 2024 - 13. 11. 2024
Prihláška
BRUSEL, BELGICKO - PRESADZOVANIE EURÓPSKYCH PRAVIDIEL HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE - študijná návšteva (EJTN) 10. 10. 2024 - 10. 10. 2024
Prihláška
Striedavá starostlivosť (ONLINE) 03. 09. 2024 - 03. 09. 2024
Prihláška
Právo na spravodlivý proces (DP Omšenie) 09. 09. 2024 - 10. 09. 2024
Prihláška
Zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím a nesprávnym úradným postupom orgánu verejnej moci (JA Pezinok) 13. 09. 2024 - 13. 09. 2024
Prihláška
Úlohy sudcu a návrhové oprávnenia prokurátora pri rozhodovaní o väzbe v prípravnom konaní (DP Omšenie) - ZRUŠENÉ 12. 09. 2024 - 13. 09. 2024
Prihláška
Konkurz a reštrukturalizácia s osobitným zameraním na spory vyvolané a súvisiace s konkurzom a súvisiacu judikatúru (DP Omšenie) 05. 09. 2024 - 06. 09. 2024
Prihláška
Normatív zákazu diskriminácie v kontexte medzinárodných štandardov v oblasti ľudských práv (ONLINE) 12. 09. 2024 - 12. 09. 2024
Prihláška
Možnosti a limity psychodiagnostiky v kontexte posúdenia domáceho násilia (ONLINE) 16. 09. 2024 - 16. 09. 2024
Prihláška
Nemecký jazyk - právnická terminológia (DP Omšenie) 16. 09. 2024 - 18. 09. 2024
Prihláška
Trovy konania a ich náhrada (opakované podujatie), JA Pezinok / ONLINE 23. 09. 2024 - 23. 09. 2024
Prihláška
Ako efektívne vyriešiť konflikty a brániť sa voči manipulácii (ONLINE) 25. 09. 2024 - 25. 09. 2024
Prihláška
Ako efektívne vyriešiť konflikty a brániť sa voči manipulácii (ONLINE) 24. 09. 2024 - 24. 09. 2024
Prihláška
Ako efektívne vyriešiť konflikty a brániť sa voči manipulácii (ONLINE) 23. 09. 2024 - 23. 09. 2024
Prihláška
Zisťovanie príjmov povinnej fyzickej osoby na účely výživného (JA Pezinok) 17. 09. 2024 - 17. 09. 2024
Prihláška
Syrakúzy, Taliansko - Judges@Europe forum (EJTN) 18. 11. 2024 - 21. 11. 2024
Prihláška
Započítavanie pohľadávok (JA Pezinok) 26. 09. 2024 - 26. 09. 2024
Prihláška
Problémy v kontakte dieťaťa a rodiča v kontexte poručenských sporov (ONLINE) 30. 09. 2024 - 30. 09. 2024
Prihláška
Aplikácia Charty základných práv EÚ v podmienkach členského štátu (ONLINE) 05. 09. 2024 - 05. 09. 2024
Prihláška
Bezdôvodné obohatenie - základné princípy, určovanie subjektov, obsahu a rozsahu obohatenia (DP Omšenie) 03. 10. 2024 - 04. 10. 2024
Prihláška
Traumatizácia profesionálov v dôsledku posudzovania prípadov interpersonálneho násilia (ONLINE) 07. 10. 2024 - 07. 10. 2024
Prihláška
Špecializované trojdňové vzdelávanie v anglickom jazyku (DP Omšenie) 30. 09. 2024 - 02. 10. 2024
Prihláška
Online - Séria webinárov - anglický (B2) právnická terminológia (1/11) (EJTN) 16. 09. 2024 - 18. 11. 2024
Prihláška
Online - Séria webinárov - anglický jazyk (B1) právnická terminológia (2/11) (EJTN) 17. 09. 2024 - 19. 11. 2024
Prihláška
Online - Séria webinárov - anglický jazyk (B2) právnická terminológia (3/11) (EJTN) 18. 09. 2024 - 20. 11. 2024
Prihláška
Online - Séria webinárov - anglický jazyk (B2) právnická terminológia (4/11) (EJTN) 19. 09. 2024 - 21. 11. 2024
Prihláška
Online - Séria webinárov - anglický jazyk (B1) právnická terminológia (5/11) (EJTN) 20. 09. 2024 - 22. 11. 2024
Prihláška
Online - Séria webinárov - francúzsky jazyk (B1) právnická terminológia (6/11) (EJTN) 16. 09. 2024 - 18. 11. 2024
Prihláška
Online - Séria webinárov - talianský jazyk (B2) právnická terminológia (7/11) (EJTN) 17. 09. 2024 - 19. 11. 2024
Prihláška
Online - Séria webinárov - nemecký jazyk (B2) právnická terminológia (8/11) (EJTN) 18. 09. 2024 - 20. 11. 2024
Prihláška
Online - Séria webinárov - francúzsky jazyk (B2) právnická terminológia (9/11) (EJTN) 19. 09. 2024 - 21. 11. 2024
Prihláška
Online - Séria webinárov - anglický jazyk (B2) právnická terminológia (10/11) (EJTN) 20. 09. 2024 - 22. 11. 2024
Prihláška
Online - Séria webinárov - španielsky jazyk (B2) právnická terminológia (11/11) (EJTN) 17. 09. 2024 - 19. 11. 2024
Prihláška
Vybrané zaisťovacie úkony v prípravnom konaní – aplikačná prax (JA Pezinok) 08. 10. 2024 - 08. 10. 2024
Prihláška
Zodpovednosť za škody spôsobené v doprave a súvisiace poistenie zodpovednosti za škodu (príklady a aktuálna judikatúra), ONLINE 10. 10. 2024 - 10. 10. 2024
Prihláška
Počítačová kriminalita II. (DP Omšenie) 23. 09. 2024 - 24. 09. 2024
Prihláška
Štokholm, Švédsko - Legislatíva EÚ v oblasti ochrany životného prostredia (ERA) 29. 10. 2024 - 31. 10. 2024
Prihláška