Aktívne podujatia

Názov Dátum
Vybrané aplikačné problémy v návratových konaniach. Asistovaný styk rodiča s dieťaťom (DP Omšenie) 14. 12. 2023 - 15. 12. 2023
Prihláška
Štrasburg, Francúzsko - krátkodobý študijný pobyt na ESĽP I (prvý polrok 2024) 04. 03. 2024 - 06. 03. 2024
Prihláška
Štrasburg, Francúzsko - krátkodobý študijný pobyt na ESĽP II (prvý polrok 2024) 15. 04. 2024 - 17. 04. 2024
Prihláška
Štrasburg, Francúzsko - krátkodobý študijný pobyt na ESĽP III (prvý polrok 2024) 03. 06. 2024 - 05. 06. 2024
Prihláška
Luxemburg, Luxembursko - krátkodobý študijný pobyt na SD EÚ I (prvý polrok 2024) 06. 05. 2024 - 07. 05. 2024
Prihláška
Luxemburg, Luxembursko - krátkodobý študijný pobyt na SD EÚ II (prvý polrok 2024) 08. 07. 2024 - 09. 07. 2024
Prihláška
Luxemburg, Luxembursko - krátkodobý študijný pobyt na EPPO (prvý polrok 2024) 01. 07. 2024 - 02. 07. 2024
Prihláška
Luxemburg, Luxembursko - krátkodobý študijný pobyt na SD EÚ a EPPO (prvý polrok 2024) 04. 03. 2024 - 06. 03. 2024
Prihláška
Brusel, Belgicko - krátkodobý študijný pobyt na európskych inštitúciách (prvý polrok 2024) 08. 04. 2024 - 10. 04. 2024
Prihláška
Viedeň, Rakúsko - EÚ Agentúra pre základné práva FRA (prvý polrok 2024) 23. 05. 2024 - 24. 05. 2024
Prihláška
Haag, Holandsko - krátkodobý študijný pobyt v EUROJUST (2024) 03. 06. 2024 - 07. 06. 2024
Prihláška
Nemecký jazyk – právnická terminológia (DP Omšenie) 15. 01. 2024 - 17. 01. 2024
Prihláška
Efektívna komunikácia (ONLINE) 22. 01. 2024 - 22. 01. 2024
Prihláška
Efektívna komunikácia (ONLINE) 23. 01. 2024 - 23. 01. 2024
Prihláška
Efektívna komunikácia (ONLINE) 24. 01. 2024 - 24. 01. 2024
Prihláška
Metodológia aplikácie práva (JA Pezinok) 18. 01. 2024 - 18. 01. 2024
Prihláška
Súdna rada, sudcovské rady a záujmová samospráva v právnických profesiách (JA Pezinok) 30. 01. 2024 - 30. 01. 2024
Prihláška
Súhrnný trest (DP Omšenie) 01. 02. 2024 - 02. 02. 2024
Prihláška