Dôležité odkazy na webstránky:

Aktívne podujatia

NázovDátum
Ochrana obetí trestných činov (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)16.03.2020 - 16.03.2020
Trestná zodpovednosť pri hospodárení s verejným majetkom, trestná zodpovednosť verejného činiteľa (úradnej osoby), Omšenie OPEVS26.03.2020 - 27.03.2020
Spravodlivosť (DP JA SR Omšenie), OP EVS30.03.2020 - 31.03.2020
Zisťovanie a používanie cudzieho práva, aplikácia rozhodného práva na základe kolíznej normy (Rím I, Rím II), Omšenie, OP EVS02.04.2020 - 03.04.2020
Ochrana spotrebiteľa (DP JA SR Omšenie), OP EVS06.04.2020 - 07.04.2020
Špecializované trojdňové vzdelávanie vo francúzskom jazyku (Village resort Hanuliak, Belá), OP EVS20.04.2020 - 22.04.2020
THEMIS 2020 - Grécko, Maďarsko, Litva, Španielsko05.05.2020 - 06.11.2020
Francúzsko, Bordeaux - Jazykové vzdelávanie - spolupráca v trestných veciach11.05.2020 - 15.05.2020
Grécko, Thessaloniki - Ekonomická kriminalita12.05.2020 - 13.05.2020
Španielsko, Barcelona - Ochrana práv spotrebiteľa13.05.2020 - 14.05.2020
Cyprus, Nikózia - Migračné právo EÚ14.05.2020 - 15.05.2020
Španielsko, Madrid - Boj roti terorizmu18.05.2020 - 19.05.2020
Poľsko, Krakov - Antisemitizmus a nenávistné trestné činy21.05.2020 - 22.05.2020
Nemecko, Trier - Právo životného prostredia EÚ25.05.2020 - 26.05.2020
Belgicko, Brusel - Cezhraničné pracovné právo04.06.2020 - 05.06.2020
Chorvátsko, Zadar - Ochrana údajov a právo na súkromie08.06.2020 - 09.06.2020
Česká republika, Kroměříž - Jazykové vzdelávanie - ľudské práva EÚ08.06.2020 - 12.06.2020
Estónsko, Tartu - "Etika, zaujatosť a dôkazy"11.06.2020 - 12.06.2020
Lotyšsko, Riga - Ochrana finančných záujmov únie a EPPO15.06.2020 - 16.06.2020
Holandsko,Haag - študijný pobyt v EUROJUST-e22.06.2020 - 24.06.2020
Portugalsko, Lisabon - Kybernetické trestné činy a E-dôkazy II.25.06.2020 - 26.06.2020
Lotyšsko, Riga - Správne právo 29.06.2020 - 30.06.2020
Španielsko, Madrid - Jazykové vzdelávanie - azylové právo a utečenci01.07.2020 - 03.07.2020
Lotyšsko, Riga - Jazykové vzdelávanie - občianské právo06.07.2020 - 10.07.2020