Dôležité odkazy na webstránky:

Aktívne podujatia

NázovDátum
Aspekty nepriamej traumatizácie probačných a mediačných úradníkov (KE, PO) - Krajský súd v Košiciach23.04.2020 - 23.04.2020
Znalecký posudok v súdnom konaní (DP JA SR Omšenie), OP EVS04.05.2020 - 05.05.2020
Psychologický a lingvistický diskurz svedeckej výpovede (DP JA SR Omšenie), OP EVS11.05.2020 - 12.05.2020
Aspekty nepriamej traumatizácie probačných a mediačných úradníkov (BB, ZA) - ÚPV SR Banská Bystrica14.05.2020 - 14.05.2020
Cezhraničné spory v oblasti rodičovskej zodpovednosti k deťom (DP JA SR Omšenie), OP EVS14.05.2020 - 15.05.2020
Medicínsko-právne otázky v rozhodovacej praxi súdov (DP JA SR Omšenie), OP EVS18.05.2020 - 19.05.2020
Ústavnoprávny rozmer dokazovania, jeho kontradiktórnosť a koncentrácia v civilnom procese, celoslovenské podujatie, Pezinok 21.05.2020 - 21.05.2020
Ochrana životného prostredia a aplikačná prax súdov v oblasti trestných činov proti životnému prostrediu (DP Omšenie), OP EVS)21.05.2020 - 22.05.2020
Vývoj judikatúry Súdneho dvora EÚ v oblasti ochrany osobných údajov (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS25.05.2020 - 25.05.2020
Zmluva o dielo s akcentom na obchodné právo (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS26.05.2020 - 26.05.2020
Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v rozhodovacej činnosti orgánov verejnej moci (DP JA SR Omšenie), OP EVS28.05.2020 - 29.05.2020
Komunikácia & Prezentácia (BB, ZA), ÚPV SR Banská Bystrica, OP EVS01.06.2020 - 01.06.2020
Mediálny tréning (BB, ZA), ÚPV SR Banská Bystrica09.06.2020 - 09.06.2020
Estónsko, Tartu - "Etika, zaujatosť a dôkazy"11.06.2020 - 12.06.2020
Holandsko,Haag - študijný pobyt v EUROJUST-e22.06.2020 - 24.06.2020
Lotyšsko, Riga - Správne právo 29.06.2020 - 30.06.2020
Maďarsko, Budapešť - Vzdelávanie interaktívnou formou09.07.2020 - 10.07.2020
Grécko, Thessaloniki- Cezhraničné spory - Rome I. a II.22.07.2020 - 23.07.2020
Holandsko, Utrecht - Letná jazyková škola - spolupráca v trestných veciach27.07.2020 - 31.07.2020
Poľsko, Krakov - Jazykové vzdelávanie - zameranie ľudské práva24.08.2020 - 28.08.2020
Chorvátsko, Zagreb - Cezhraničná platobná neschopnosť v EÚ02.09.2020 - 03.09.2020