Dôležité odkazy na webstránky:

Aktívne podujatia

NázovDátum
AIAKOS 2019 - Výmenný program11.07.2019 - 22.11.2019
Česká republika, Kroměříž - Letná škola francúzského jazyka - Právnická terminológia so zameraním na trestné právo05.08.2019 - 09.08.2019
Letná škola anglického jazyka - právnická terminológia - cezhraničná spolupráca05.08.2019 - 09.08.2019
Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu I. časť (JA SR Pezinok)02.09.2019 - 03.09.2019
Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 3. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS (VSÚ, JČ, AS, SP )02.09.2019 - 05.09.2019
Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu II. časť (JA SR Pezinok)04.09.2019 - 05.09.2019
Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 3. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS (PČP)09.09.2019 - 12.09.2019
Aplikačné problémy Správneho súdneho poriadku z pohľadu krajských súdov a z pohľadu NS SR (JA SR Pezinok), OP EVS 17.09.2019 - 17.09.2019
Aktuálne problémy pracovného práva (DP JA SR Omšenie), OP EVS17.09.2019 - 18.09.2019
Najzraniteľnejší poškodení - obete sexuálneho zneužívania a domáceho násilia (Košice, Prešov), KS Košice, OP EVS 18.09.2019 - 18.09.2019
Práca s judikatúrou a aktuálne rozhodnutia Ústavného súdu ČR so zovšeobecňujúcim presahom (DP JA SR Omšenie), OP EVS19.09.2019 - 20.09.2019
Zmena nemusí bolieť / manažment zmeny (BA, TT, TN, NR), JA SR Pezinok23.09.2019 - 23.09.2019
Zákonnosť a použiteľnosť dôkazov získaných informačno-technickými prostriedkami v trestnom konaní (DP JA SR Omšenie), OP EVS24.09.2019 - 25.09.2019
Grécko, Thessaloniki - Doručovanie písomnosti a vykonávanie dôkazov v zahraničí25.09.2019 - 26.09.2019
Taliansko, Scandicci - Počítačová kriminalita - zhromažďovanie dôkazov v rámci EÚ25.09.2019 - 27.09.2019
Najzraniteľnejší poškodení - obete sexuálneho zneužívania a domáceho násilia (BB, ZA, BA, TT, TN, NR) Banská Bystrica, OP EVS25.09.2019 - 25.09.2019
Grécko, Thessaloniki - Azylové právo EÚ30.09.2019 - 01.10.2019
Zmena nemusí bolieť / manažment zmeny (BB, ZA), ÚPV SR Banská Bystrica30.09.2019 - 30.09.2019
Bezdôvodné obohatenie a následky neplatnosti právnych úkonov, odporovateľnosť právnym úkonom (DP JA SR Omšenie), OP EVS30.09.2019 - 01.10.2019
Komunikačné zručnosti probačného a mediačného úradníka a asertívna komunikácia (BA, TT, TN, NR), JA SR Pezinok01.10.2019 - 01.10.2019
Posudzovanie ovplyvnenia alkoholom a jeho úskalia (celoslovenské podujatie) JA SR Pezinok 02.10.2019 - 02.10.2019
Francúzsko, Štrasburg - Ľudské práva 08.10.2019 - 09.10.2019
Európska prokuratúra (EPPO), DP JA SR Omšenie (OP EVS) 10.10.2019 - 11.10.2019
Zmena nemusí bolieť / manažment zmeny (KE, PO), Krajský súd v Košiciach21.10.2019 - 21.10.2019
Komunikačné zručnosti probačného a mediačného úradníka a asertívna komunikácia (KE, PO), KS Košice22.10.2019 - 22.10.2019
Taliansko, Scandicci - Alternatívne riešenie sporov/Mediácia23.10.2019 - 24.10.2019
Komunikačné zručnosti probačného a mediačného úradníka a asertívna komunikácia (BB, ZA), ÚPV SR Banská Bystrica29.10.2019 - 29.10.2019
Česká republika, Praha - seminár "Personal Leadership"06.11.2019 - 07.11.2019
Holandsko, Utrecht - Kultúrna rozmanitosť v súdnej sieni06.11.2019 - 07.11.2019
Taliansko, Rím - Správny súdny poriadok v Európe14.11.2019 - 15.11.2019
Chorvátsko, Zagreb - Ekonomická kriminalita: Zhabanie majetku a konfiškácia v EÚ19.11.2019 - 20.11.2019
Nemecko, Trier - Nariadenie Brusel I. 20.11.2019 - 21.11.2019
Švédsko, Štokholm - Seminár "Change mamagement"28.11.2019 - 29.11.2019