Dôležité odkazy na webstránky:

Aktívne podujatia

NázovDátum
Výkon sudcovskej a prokurátorskej funkcie a médiá (DP JA SR Omšenie), OP EVS19.11.2018 - 20.11.2018
Diskusné fórum: CSP a CMP V (Konanie na súde druhej inštancie. Dovolanie), JA SR Pezinok (OP EVS)26.11.2018 - 26.11.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS26.11.2018 - 28.11.2018
Zákaz diskriminácie v jednotlivých oblastiach práva (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)28.11.2018 - 28.11.2018
Práca s judikatúrou (SD EÚ a ESĽP) celoslovenské podujatie, JA SR Pezinok, OP EVS29.11.2018 - 29.11.2018
Aktuálne otázky konkurzu a reštrukturalizácie (DP JA SR Omšenie), OP EVS29.11.2018 - 30.11.2018
Profesijná etika sudcu a prokurátora (DP JA SR Omšenie), OP EVS03.12.2018 - 04.12.2018
Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), APVV-16-047104.12.2018 - 04.12.2018
Aktuálne otázky zmenkového práva (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS05.12.2018 - 05.12.2018
Aktuálne otázky územnej samosprávy (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS10.12.2018 - 10.12.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS10.12.2018 - 12.12.2018
Aktuálne otázky týkajúce sa výkonu funkcie prokurátora (seminár určený pre funkčne mladých prokurátorov), DP Omšenie (OP EVS)13.12.2018 - 14.12.2018
Holandsko, Hague - Dlhodobá stáž EUROJUST - 3 mesiace01.01.2019 - 31.12.2019
Výmenný program pre justičné autority - krátkodobé (1-2 týždne)01.01.2019 - 31.12.2019
Výmenný program pre justičné autority - špecializované výmeny01.01.2019 - 31.12.2019
Nemecko, Konigswinter - Multilaterálny hospitačný program pre sudcov - správne právo31.03.2019 - 13.04.2019
Francúzsko, Štrasbourg - Dlhodobá stáž na Európskom súde pre ľudské práva - 12 mesiacov01.09.2019 - 31.08.2020
Luxemburg - Dlhodobé stáže na Súdnom dvore EÚ - 6 mesiacov01.09.2019 - 28.02.2020
Luxembursko - Dlhodobá stáž na Súdnom dvore EÚ - 10 mesiacov01.09.2019 - 30.06.2020