Dôležité odkazy na webstránky:

Aktívne podujatia

NázovDátum
Základy ochrany osobných údajov so zameraním na GDPR a Policajnú smernicu (celoslovenské podujatie) JA SR Pezinok10.02.2020 - 10.02.2020
Poznatky z vykonávacej praxe Zboru väzenskej a justičnej praxe (JA SR Pezinok)26.02.2020 - 26.02.2020
Účinky úpadkových konaní (konkurz, reštrukturalizácia) na súdne a iné konania (DP JA SR Omšenie), OP EVS02.03.2020 - 03.03.2020
Obchodovanie s ľuďmi (DP JA SR Omšenie), OP EVS05.03.2020 - 06.03.2020
Vzájomné uznávanie peňažných sankcií v Európskej únii (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)09.03.2020 - 09.03.2020
Estónsko, Tallinn - Riadenie súdov a prokuratúr09.03.2020 - 10.03.2020
Zodpovednosť členov štatutárnych orgánov obchodných spoločností a iných právnických osôb za škodu (DP JA SR Omšenie), OP EVS09.03.2020 - 10.03.2020
Ochrana obetí trestných činov (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)16.03.2020 - 16.03.2020
Podielové spoluvlastníctvo (DP JA SR Omšenie), OP EVS16.03.2020 - 17.03.2020
Zákonnosť, prípustnosť a použiteľnosť dôkazov v trestnom konaní (DP JA SR Omšenie), OP EVS19.03.2020 - 20.03.2020
Nemajetková ujma pozostalých príbuzných (DP JA SR Omšenie), OP EVS23.03.2020 - 24.03.2020
Nemecko, Trier - Verejné obstarávanie EÚ30.03.2020 - 31.03.2020
Nemecko, Trier - EJTN-CEPOL - spoločné vyšetrovacie tímy31.03.2020 - 03.04.2020
Portugalsko, Lisabon - Ochrana duševného vlastníctva15.04.2020 - 16.04.2020
Litva, Vilnius - Jazykové vzdelávanie v anglickom jazyku - počítačová kriminalita20.04.2020 - 22.04.2020
Rakúsko, Viedeň - Charta základných ľudských práv EÚ23.04.2020 - 24.04.2020
Rakúsko, Viedeň - Charta základných ľudských práv23.04.2020 - 24.04.2020
Portugalsko, Lisabon - Počítačová kriminalita a E-dôkazy I. 28.04.2020 - 29.04.2020
Portugalsko, Lisabon - Počítačová kriminalita28.04.2020 - 29.04.2020
Francúzsko, Bordeaux - Jazykové vzdelávanie - spolupráca v trestných veciach11.05.2020 - 15.05.2020
Grécko, Thessaloniki - Ekonomická kriminalita12.05.2020 - 13.05.2020
Španielsko, Barcelona - Ochrana práv spotrebiteľa13.05.2020 - 14.05.2020
Cyprus, Nikózia - Migračné právo EÚ14.05.2020 - 15.05.2020
Španielsko, Madrid - Boj roti terorizmu18.05.2020 - 19.05.2020
Poľsko, Krakov - Antisemitizmus a nenávistné trestné činy21.05.2020 - 22.05.2020
Lotyšsko, Riga - Jazykové vzdelávanie- právnická terminológia-rodinné právo25.05.2020 - 29.05.2020
Holandsko,Haag - študijný pobyt v EUROJUST-e22.06.2020 - 24.06.2020