Dôležité odkazy na webstránky:

Aktívne podujatia

NázovDátum
AIAKOS 2019 - Výmenný program11.11.2019 - 22.12.2019
Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry „Vstupné vzdelávanie“, „Kultivácia osobnosti“ (DP JA SR Omšenie), OP EVS07.01.2020 - 10.01.2020
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 1. časť (DP JA SR Omšenie)13.01.2020 - 16.01.2020
Vlastníctvo a správa bytov a nebytových priestorov (DP JA SR Omšenie), OP EVS20.01.2020 - 21.01.2020
Metodológia a interpretácia práva: realistický pohľad (celoslovenské podujatie) JA SR Pezinok23.01.2020 - 23.01.2020
360 stupňová efektívna komunikácia (BA, TT, TN, NR), JA SR Pezinok27.01.2020 - 27.01.2020
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 2. časť (DP JA SR Omšenie)27.01.2020 - 30.01.2020
360 stupňová efektívna komunikácia (BB, ZA) ÚPV SR Banská Bystrica29.01.2020 - 29.01.2020
Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb (DP JA SR Omšenie), APVV-16-047103.02.2020 - 04.02.2020
Príprava na vedenie pojednávania, médiá, etika a vystupovanie sudcu a prokurátora (celoslovenské podujatie) JA SR Pezinok05.02.2020 - 05.02.2020
Základy ochrany osobných údajov so zameraním na GDPR a Policajnú smernicu (celoslovenské podujatie) JA SR Pezinok10.02.2020 - 10.02.2020
Nemecký jazyk – právnická terminológia (DP JA SR Omšenie)10.02.2020 - 12.02.2020
360 stupňová efektívna komunikácia (KE, PO) Krajský súd v Košicach11.02.2020 - 11.02.2020
Zmluvná pokuta (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS 12.02.2020 - 12.02.2020
Správne súdnictvo (DP JA SR Omšenie), OP EVS13.02.2020 - 14.02.2020
Riadenie ľudských zdrojov (Manažérska miniakadémia; Manažérska komunikácia a vedenie ľudí) – II. časť (DP Omšenie), OP EVS17.02.2020 - 18.02.2020
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 3. časť (DP JA SR Omšenie)24.02.2020 - 27.02.2020