Prihláška: Mimoriadne opravné prostriedky a na ne nadväzujúce rozhodnutia.

Podujatie číslo:
151
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
26. 10. 2008
Názov podujatia:
Mimoriadne opravné prostriedky a na ne nadväzujúce rozhodnutia.
Miesto konania:
Detašované pracovisko JA v Omšení