Prihláška: Základy právneho styku s cudzinou v občianskych a obchodných veciach (BB, ZA)

Podujatie číslo:
2015/KEP/14
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
08. 01. 2015
Názov podujatia:
Základy právneho styku s cudzinou v občianskych a obchodných veciach (BB, ZA)
Miesto konania:
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ul. Jána Švermu 43, Banská Bystrica