Dôležité odkazy na webstránky:

Piaty seminár v projekte: Omšenie 23.-24. február 2015 / Fifth seminar in the Project: Omšenie 23-24 February 2015

      

 

 

Koncept Európskej únie na ochranu poškodených v trestnom konaní European union framework for victims' protection in the criminal proceedings

 

 

video 

 

On 23-24 February 2015, the Judicial Academy of the Slovak Republic organised with the cooperation of other V4 judicial academies the fifth seminar in the project in the premises of  our academy in Omšenie. This topic was predominantly targeted to judges and prosecutors in Visegrad countries who come into contact with victims of criminal offences.

 

Seminar was held in Slovak, Hungarian and Polish language.

 

Composition of the audience included 48 participants within the target groups of judges, prosecutors and judicial officers. The composition in the seminar included 16 judges, 9 prosecutors and 23 judicial officers, whereas 22 were Hungarians, 19 Polish and 5 were from Slovak Republic, 2 from Czech Republic.

 

Program of the seminar

 

Kenéz: EU framework for victims protection in the criminal proceedings_What the judicial practitioner should know

 

V dňoch 23.-24.2.2015 pokračovala Justičná akadémia Slovenskej republiky v spolupráci s akadémiami V4 v implementácii projektu organizovaním piateho seminára v priestoroch nášho detašovaného pracoviska v Omšení. Téma seminára bola určená sudcom a prokurátorom, ktorí prichádzajú do kontaktu s obeťami trestných činov.

  

Seminár bol vedený v slovenskom, maďarskom a poľskom jazyku.

 

Na seminári sa zúčastnilo 48 účastníkov, z ktorých 16 bolo sudcov, 9 prokurátorov a 22 súdnych úradníkov, pričom 22 účastníkov bolo z Maďarska, 19 z Poľska, 5 zo Slovenska a 2 z Čiech.

 

Program seminára

 

Kenez: Rámec Európskej únie pre ochranu poškodených v trestnom konaní. Čo by mal vedieť justičný pracovník

 

This publication has been produced with the financial support of the Criminal Justice Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Judicial Academy of the Slovak Republic and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

PrílohaVeľkosť
EN_documents_from_the_seminar.zip2.47 MB
HU_documents_from_the_seminar.zip7.53 MB
PL_documents_from_the_seminar.zip8.13 MB
SK_documents_from_the_seminar.zip7.9 MB