Dôležité odkazy na webstránky:

Justičnú akadémiu navštívil predseda Najvyššieho ľudového súdu Vietnamskej socialistickej republiky

V dňoch 05. - 08. júla 2015 navštívila Slovenskú republiku delegácia zástupcov Vietnamskej socialistickej republiky vedená pánom Truong Hoa Binh, predsedom Najvyššieho ľudového súdu Vietnamskej socialistickej republiky.

 

V rámci svojej pracovnej návštevy v Slovenskej republike bolo do programu zaradené aj oboznámenie sa so vzdelávacím systémom justičnej obce v Slovenskej republike. Dňa 07. júla 2015 boli účastníci delegácie prijatí na pôde Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Pezinku riaditeľom JUDr. Petrom Hullom. Prítomní sa oboznámili s postavením, kompetenciami a úlohami Justičnej akadémie Slovenskej republiky, so systémom prípravného a celoživotného vzdelávania sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov. Prítomní diskutovali najmä o možnostiach čerpania finančných prostriedkov v rámci fondov EÚ, ich význame ako aj o rozvoji vzájomnej spolupráce v oblasti justičného vzdelávania.

 

Členovia delegácie obdržali brožúrku so základnými predpismi akadémie v anglickom jazyku ako aj výročnú správu o činnosti akadémie za rok 2014 a informačnú brožúru akadémie.

 

Na záver programu sa uskutočnila prehliadka budovy sídla Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Pezinku.

 

fotka

Kategória: