Dôležité odkazy na webstránky:

Šiesty seminár v projekte: Krakow 1.-2. júna 2015 / Sixth seminar in the Project: Krakow 1-2 June 2015

     

 

 

Application of fundamental rights of victims contained in the Charter of fundamental rights of the EU Aplikácia ľudských práv poškodených v Charte základných práv EÚ

 

 audio

 

On 1-2 June 2015, the Judicial Academy of the Slovak Republic organised with the cooperation of other V4 judicial academies the sixth seminar in the project in the premises of  National school of Judiciary and Public Prosecution of Poland in Krakow. This topic was predominantly targeted to judges and prosecutors in Visegrad countries who come into contact with victims of criminal offences.

 

Seminar was held in Slovak and English language.

 

Composition of the audience included 45 participants within the target groups of judges, prosecutors and judicial officers. The composition in the seminar included 19 judges, 9 prosecutors and 17 judicial officers, whereas 11 were Hungarians, 10 Polish, 17 were from Slovak Republic, 7 from Czech Republic.

 

Program of the seminar

 

Kierzynka: RIGHTS OF THE VICTIMS IN THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION

 

V dňoch 1.-2. júna 2015 pokračovala Justičná akadémia Slovenskej republiky v spolupráci s akadémiami V4 v implementácii projektu organizovaním piateho seminára v priestoroch Národnej školy pre súdnictvo a prokuratúru Poľska v Krakowe. Téma seminára bola určená sudcom a prokurátorom, ktorí prichádzajú do kontaktu s obeťami trestných činov.

 

Seminár bol vedený v slovenskom a anglickom jazyku.

 

Na seminári sa zúčastnilo 45 účastníkov, z ktorých 19 bolo sudcov, 9 prokurátorov a 17 súdnych úradníkov, pričom 11 účastníkov bolo z Maďarska, 10 z Poľska, 17 zo Slovenska a 7 z Čiech.

 

Program seminára

 

Kierzynka: Práva obetí v Charte základných práv EÚ 

 

This publication has been produced with the financial support of the Criminal Justice Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Judicial Academy of the Slovak Republic and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

PrílohaVeľkosť
EN_documents_from_the_seminar.zip1.35 MB
HU_documents_from_the_seminar.zip1.06 MB
PL_documents_from_the_seminar.zip1.04 MB
SK_documents_from_the_seminar.zip2.07 MB