Dôležité odkazy na webstránky:

Siedmy seminár v projekte: Omšenie 29.-30. jún 2015 / Seventh seminar in the Project: Omšenie 29-30 June 2015

     

 

Ochrana najohrozenejších poškodených v trestnom konaní Protection of most vulnerable victims in the criminal proceedings

 

 video

 

On 29-30 June 2015, the Judicial Academy of the Slovak Republic organised with the cooperation of other V4 judicial academies the fifth seminar in the project in the premises of  our academy in Omšenie. This topic was predominantly targeted to judges and prosecutors in Visegrad countries who come into contact with victims of criminal offences.

 

Seminar was held in Slovak and English language.

 

Composition of the audience included 35 participants within the target groups of judges, prosecutors and judicial officers. The composition in the seminar included 7 judges, 10 prosecutors and 18 judicial officers, whereas 9 were Hungarians, 1 Polish, 21 were from Slovak Republic and 4 from Czech Republic.

 

Program of the seminar

 

Slávka Karkošková: What makes child sexual abuse victims especially vulnerable

 

Pirošíková: Most vulnerable victims from the perspective of the case law

 

V dňoch 29.-30. júna 2015 pokračovala Justičná akadémia Slovenskej republiky v spolupráci s akadémiami V4 v implementácii projektu organizovaním piateho seminára v priestoroch nášho detašovaného pracoviska v Omšení. Téma seminára bola určená sudcom a prokurátorom, ktorí prichádzajú do kontaktu s obeťami trestných činov.

 

Seminár bol vedený v slovenskom a anglickom jazyku.

 

Na seminári sa zúčastnilo 35 účastníkov, z ktorých 7 bolo sudcov, 10 prokurátorov a 18 súdnych úradníkov, pričom 9 účastníkov bolo z Maďarska, 1 z Poľska, 21 zo Slovenska a 4 z Čiech.

 

Program seminára

 

Karkošková: Čo číní maloleté obete sexuálneho zneužívania osobitne zraniteľnými

 

Pirošíková: Najzraniteľnejší poškodení

 

 

This publication has been produced with the financial support of the Criminal Justice Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Judicial Academy of the Slovak Republic and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

PrílohaVeľkosť
SK_EN_prípady_case law.zip8.54 MB