Dôležité odkazy na webstránky:

Prijatie zástupcov Všeobecného súdu Súdneho dvora EÚ

     Dňa 25. októbra 2015 prijal riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky p. Peter Hulla v jej sídle v Pezinku zástupcov Všeobecného súdu Súdneho dvora EÚ, p. Marca Jaegera, predsedu Všeobecného súdu Súdneho dvora EÚ a p. Juraja Schwarcza, sudcu Všeobecného súdu Súdneho dvora EÚ.

 

     Súčasťou prijatia bolo oboznámenie prítomných s činnosťou Justičnej akadémie Slovenskej republiky v oblasti prípravného a celoživotného vzdelávania sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov. Následne prebiehala diskusia, v rámci ktorej bola prediskutovaná možná spolupráca v oblasti lektorskej činnosti zástupcov Súdneho dvora EÚ, pripravované zmeny v oblasti justičného vzdelávania a nové zámery a ciele Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Po prijatí sa uskutočnila krátka prehliadka budovy sídla Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Pezinku a spoločný obed.

 

     Prítomní zástupcovia obdržali základné predpisy, informačnú brožúru, výročnú správu o činnosti Justičnej akadémie Slovenskej republiky a upomienkové predmety.

 

Spoločné foto

Kategória: