Dôležité odkazy na webstránky:

Ôsmy seminár v projekte: Kroměříž 2.-3. november 2015 / Eight seminar in the Project: Kroměříž 2-3 November 2015

     

 

 

 

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení

Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings

 

 

 video

 

On 2-3 November 2015, the Judicial Academy of the Slovak Republic organised with the cooperation of other V4 judicial academies the eighth seminar in the project in the premises of Czech Judicial Academy in Kroměříž. This topic was predominantly targeted to judges and prosecutors in Visegrad countries who come into contact with victims of criminal offences.

 

Seminar was held in Slovak and English language.

 

Program of the seminar

 

Ludmila Čirtková: Forensic_psychological_knowledge_concerning_domestic_violence

 

Pirošíková: Crime victims’ rights from the perspective of ECHR case law

 

Šámal: Statutory Regulations Governing Domestic Violence in the Czech Republic 

 

Durdík: Selected rights of crime victims in criminal proceedings 

 

V dňoch 2.-3. novembra 2015 pokračovala Justičná akadémia Slovenskej republiky v spolupráci s akadémiami V4 v implementácii projektu organizovaním ôsmeho seminára v priestoroch nášho detašovaného pracoviska v Omšení. Téma seminára bola určená sudcom a prokurátorom, ktorí prichádzajú do kontaktu s obeťami trestných činov.

 

Seminár bol vedený v slovenskom a anglickom jazyku.

 

Program seminára

 

Pavel Šámal: Právní úprava domácího násilí v ČR 

 

Ludmila Čírtková: Forenzně psychologické poznatky k domácímu násilí

 

Tomáš Durdík: Vybraná práva poškozených a obětí trestných činů v trestním řízení

 

Marica Pirošíková: Práva vyplývajúce z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva vo vzťahu k poškodeným trestnými činmi

 

Grivna: Stručný pohled na historický vývoj legislativních nástrojů EU

 

This publication has been produced with the financial support of the Criminal Justice Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Judicial Academy of the Slovak Republic and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.