Dôležité odkazy na webstránky:

Súťaž THEMIS 2016

V nadväznosti na doterajšie úspechy, Európska justičná vzdelávacia sieť (EJTN) vypísala 11. kolo súťaže THEMIS 2016.

Podmienky súťaže THEMIS (v prílohe).

Súťaž je určená pre budúcich sudcov a prokurátorov  (čakateľov) a  je navrhnutá tak, aby poskytla účastníkom vstup do stimulačnej a konkurenčnej debaty s budúcimi sudcami a prokurátormi z celej EÚ.

Organizácia jednotlivých kôl:

Semifinále A  - Medzinárodná spolupráca v trestných veciach - sa bude konať v dňoch 11. - 14. apríla 2016 - Riga, Lotyšsko (Latvian Judicial Training Centre).

Semifinále B - Medzinárodná spolupráca v civilných veciach - Rodinné právo sa bude konať v dňoch 17.-20. mája 2016 - Vilnius, Litva (National Courts Administration of the Republic of Lithuania).

Semifinále C - Medzinárodná spolupráca v civilných veciach - Európske civilné konanie sa bude konať  v dňoch 31.mája -3.júna 2016 - Lisabon, Portugalsko (Centro de Estudos Judicaiaros).

Semifinále D - Sudcovská etika a profesijné správanie sa bude konať v dňoch 27. - 30. júna 2016 - Omšenie - Detašovanom pracovisku Justičnej akadémii Slovenskej Republiky.

Fínále (Final) sa bude konať na tému Právo na spravodlivý proces (čl. 47 Charty základných práv EÚ a čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd), 31. októbra - 3. novembra 2016, Paríž.

Prihlásenie: V prípade záujmu utvorte tím zložený z troch účastníkov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené nižšie. Voľba tútora nie je povinná. Poverený z účastníkov nech odošle vyplnenú prihlášku za celý tím v elektronickej forme na adresu: v.margolienova@justice.sk

Podmienka účasti:  Zúčastniť súťaže sa môžu čakatelia, ktorí vykonávajú prax do 2 rokov od nástupu na čakateľskú pozíciu. Tím pozostáva z troch účastníkov pričom si môžu zvoliť svojho tútora, či už z praxe, alebo z akademického prostredia. Účastníci sa nemôžu zúčastniť súťaže THEMIS dvakrát.

Na každé semifinále bude akceptovaný iba jeden tím, ďalší prihlásený tím bude uvedený ako náhradník a schválenie jeho účasti podlieha schváleniu zo strany organizátora EJTN.

Súťaž prebieha výlučne v anglickom jazyku, ktorého znalosť na odbornej úrovni sa vyžaduje od zúčastnených.

Pri prihlasovaní platí zásada včasnosti na úrovni JA SR ako aj na úrovni EJTN. Na každom semifinále sa zúčastní 11 tímov z celej EÚ.

Pre prihlásenie platia Zásady pre výber účastníkov (http://www.ja-sr.sk/node/3837), najmä podmienka súhlasu nadriadeného ešte pred odoslaním prihlášky. Odoslaním prihlášky účastníci prehlasujú, že súhlas nadriadeného majú zabezpečený.

Finančné podmienky: Organizátor prepláca každému z  tímu cestovné náklady do výšky 400,- €/osoba, ubytovanie a strava sú hradené formou per diem.

Detaily súťaže ako aj finančné podmienky sú uvedené v prílohe.

Posledný termín prihlásenia: 4. marca 2016

PrílohaVeľkosť
zahranicne seminare_informacie a financovanie.pdf316.76 KB
THEMIS RULES 2016.pdf208.26 KB
Registration Form.doc73 KB
EJTN_CFP_EN.PDF148.42 KB
Kategória: