Dôležité odkazy na webstránky:

Prijatie zástupcov Európskej siete súdnych rád

Dňa 17.04.2016 prijal riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky v jej sídle v Pezinku predsedu Európskej siete súdnych rád (ENCJ) p. Geoffreyho Vosa a tajomníčku kancelárie ENCJ p. Monique van der Goes.

 

Zástupcovia ENCJ boli prijatí na pôde akadémie v rámci pracovnej návštevy na Súdnej rade SR v dňoch 17. - 18.04.2016. Prijatia sa zúčastnila aj predsedníčka Súdnej rady SR p. Jana Bajánková a podpredseda Súdnej rady SR p. Ján Vanko.

 

Riaditeľ akadémie prítomných oboznámil s činnosťou akadémie v oblasti vzdelávania a predstavil im zámery a ciele Justičnej akadémie Slovenskej republiky do budúcnosti. Súčasťou prijatia bola krátka prehliadka priestorov akadémie.

 

spoločné foto

Kategória: