APRÍL 2020 - prehľad podujatí v rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“

Dátum konania: 20. apríl 2020 - 22. apríl 2020

Názov podujatia: Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí

Forma podujatia: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., doc. PhDr. Gabriela Mikulášková, PhD., JUDr. Eva Farkašová

 

Dátum konania: 27. apríl 2020 - 28. apríl 2020

Názov podujatia: Zisťovanie a používanie cudzieho práva, aplikácia rozhodného práva na základe kolíznej normy (Rím I, Rím II)

Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie

Forma podujatia: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.; doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.