Dôležité odkazy na webstránky:

Informácia k vzdelávacím podujatiam v súvislosti s koronavírusom

Na základe pokynu riaditeľa akadémie (§ 9 ods. 1 písm. h) zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii) v súvislosti s rozhodnutím Ústredného krízového štábu (http://www.minv.sk/swift_data/source/images/koronvirus.pdf) Vám oznamujem, že vzdelávacie podujatia na tento týždeň, t. j.: od 09.03.2020 do 13.03.2020 sa rušia. Jedná sa o nasledovné vzdelávacie podujatia:

 

  • Vzdelávacie podujatie, ktoré aktuálne prebieha v Detašovanom pracovisku v Omšení pod názvom "Zodpovednosť členov štatutárnych orgánov obchodných spoločností a iných právnických osôb za škodu", bude ukončené dnes, t. j. dňa 09.03.2020 podľa programu (cca 17,15 hod.).

 

  • Vzdelávacie podujatie, ktoré aktuálne prebieha v Justičnej akadémii SR v Pezinku pod názvom "Vzájomné uznávanie peňažných sankcií v EU" prebehne podľa programu (cca 15,15 hod.).

 

  • Vzdelávacie podujatie, ktoré bolo plánované v termíne 11.03. - 13.03.2020 v Detašovanom pracovisku v Omšení pod názvom "Justičná spolupráca v trestných veciach: Počítačová kriminalita", sa neuskutoční.

 

Vzhľadom k situácii súvisiacej s koronavírusom bude prehodnotená do štvrtku, 12.03.2020, realizácia vzdelávacích podujatí v budúcom týždni, t. j. od 16.03.2020 do 20.03.2020.

 

Kategória: