Dôležité odkazy na webstránky:

Zrušenie jarného termínu odbornej justičnej skúšky

Rada akadémie schválila hlasovaním PER ROLLAM zo dňa 07.04.2020 nasledovné uznesenie týkajúce sa jarného termínu odbornej justičnej skúšky:

Uznesenie č. 36: Rada JA SR ruší jarný termín odbornej justičnej skúšky schválený uznesením č. 33 (písomná časť 12.05.2020 (utorok), ústna časť 19.05.2020 (utorok), 20.05.2020 (streda)) a nový, jarný termín odbornej justičnej skúšky, v nadväznosti na zákaz uložený hlavným hygienikom predĺžený s platnosťou od 24. marca do odvolania týkajúci sa organizovania hromadných akcií, schváli dodatočne, hlasovaním PER ROLLAM. 

 

Kategória: