Dôležité odkazy na webstránky:

Jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch dištančnou formou ON-LINE

V rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov Justičná akadémia Slovenskej republiky aj napriek obmedzeniam, ktoré sú  dané  platnými koronavírusovými opatreniami začala s jazykovým vzdelávaním v cudzích jazykoch dištančnou formou s pomocou on-line nástrojov elektronického vzdelávania.  Táto forma vzdelávania predstavuje zásadnú zmenu, ako pre všetkých zainteresovaných pracovníkov v Justičnej akadémií Slovenskej republiky, tak aj na strane samotných účastníkov.  Reakcie účastníkov na novú formu  vzdelávania odbornej právnickej terminológie v anglickom jazyku sú pozitívne.

 

Do jazykového vzdelávania sa aktívne k dnešnému dňu zapojilo 200 účastníkov, čo predstavuje 67% z absolventov vstupných jazykových testov. Je možné konštatovať, že na základe doterajšej účasti, ako aj podľa prezentovaného záujmu dosiahneme spoločnými silami v budúcom období ešte vyššiu účasť a justičných zamestnancov.

 

Kategória: