Dôležité odkazy na webstránky:

Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky Omšenie - karanténne stredisko pre repatriantov

 

Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky poskytuje od 08. apríla 2020 svoje priestory, ako karanténne stredisko pre repatriantov - občanov Slovenskej republiky pri návrate zo zahraničia. V rámci uvedenej služby je pre repatriantov zabezpečené ubytovanie podľa pokynov Ústredného krízového štábu (repatrianti sú ubytovaní buď samostatne alebo po dvoch, podľa cestovateľskej anamnézy) a strava im je poskytovaná 3 x denne. Repatrianti si počas celej doby pobytu hradia stravu z vlastných prostriedkov.

 

Služby v karanténnom stredisku zabezpečujú v nevyhnutnom rozsahu (recepcia - ubytovanie, strava - kuchár, pomocná sila v kuchyni, upratovanie po ukončení karanténnych opatrení  repatriantov - chyžné a koordinácia - koordinátor DP Omšenie) zamestnanci detašovaného pracoviska v Omšení.

 

Repatrianti sú testovaní spravidla na 5 deň po príchode do DP Omšenie a po doručení výsledkov vyšetrenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, v prípade, že sú negatívne, odchádzajú domov. Repatrianti pozitívne testovaní na COVID-19 ostávajú v DP Omšenie ďalších 14 dní. V reakciách repatrianti pozitívne hodnotili poskytovanú starostlivosť počas karanténnych opatrení zo strany Justičnej akadémie SR, ako aj jeho Detašovaného pracoviska v Omšení.

 

 

foto

Kategória: