Prihláška: Aktuálne otázky Zákonníka práce

Podujatie číslo:
144
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
16. 10. 2008
Názov podujatia:
Aktuálne otázky Zákonníka práce
Miesto konania:
Detašované pracovisko JA v Omšení