Prihláška: Práca so spisom, vypracovanie rozhodnutí a iných právnych aktov.

Podujatie číslo:
110
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
15. 09. 2008
Názov podujatia:
Práca so spisom, vypracovanie rozhodnutí a iných právnych aktov.
Miesto konania:
Detašované pracovisko JA v Omšení