Prihláška: Mediácia a probácia v prípravnom konaní:- aplikačné poznatky a problémy

Podujatie číslo:
112
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
07. 09. 2008
Názov podujatia:
Mediácia a probácia v prípravnom konaní:- aplikačné poznatky a problémy
Miesto konania:
Detašované pracovisko JA v Omšení