Prihláška: Trestný poriadok, vybrané právne problémy.

Podujatie číslo:
117
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
15. 09. 2008
Názov podujatia:
Seminár bol zrušený z dôvodu ochorenia Lektora.
Miesto konania:
Krajský súd v Žiline