Prihláška: Mediácia a probácia v prípravnom konaní:

Podujatie číslo:
63
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
12. 10. 2008
Názov podujatia:
Mediácia a probácia v prípravnom konaní:
Miesto konania:
Krajská prokuratúra Žilina