Prihláška: Formy súdnej ochrany v správnom súdnictve

Podujatie číslo:
154
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
19. 10. 2008
Názov podujatia:
Formy súdnej ochrany v správnom súdnictve
Miesto konania:
Detašované pracovisko JA v Omšení