Prihláška: Prezentačný seminár Justičnej akadémie k jej vzdelávacím aktivitám na rok 2009.

Podujatie číslo:
159
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
29. 07. 2008
Názov podujatia:
Prezentačný seminár Justičnej akadémie k jej vzdelávacím aktivitám na rok 2009.
Miesto konania:
Detašované pracovisko JA v Omšení