Prihláška: Disciplinárna zodpovednosť sudcov

Podujatie číslo:
92
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
21. 08. 2008
Názov podujatia:
Disciplinárna zodpovednosť sudcov
Miesto konania:
Detašované pracovisko JA v Omšení