Prihláška: Kultivácia osobnosti sudcu a prokurátora

Podujatie číslo:
93
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
15. 09. 2008
Názov podujatia:
Kultivácia osobnosti sudcu a prokurátrora - prejav, rétorika a sebaprezentácia
Miesto konania:
Detašované pracovisko JA v Omšení