Prihláška: Vybrané právne inštitúty Občianskeho zákonníka - spotrebiteľské vzťahy, vecné bremená, náhrada škody a iné

Podujatie číslo:
135
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
02. 10. 2008
Názov podujatia:
Vybrané právne inštitúty Občianskeho zákonníka - spotrebiteľské vzťahy, vecné bremená, náhrada škody a iné
Miesto konania:
Detašované pracovisko JA v Omšení