Prihláška: Súdne poplatky a rozhodovanie súdu o trovách konania

Podujatie číslo:
128
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
30. 09. 2008
Názov podujatia:
Súdne poplatky a rozhodovanie súdu o trovách konania
Miesto konania:
Krajský súd v Bratislave