Prihláška: Aplikácia primárneho a sekundárneho práva v EÚ

Podujatie číslo:
137
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
12. 10. 2008
Názov podujatia:
Aplikácia primárneho a sekundárneho práva v EÚ
Miesto konania:
Detašované pracovisko JA v Omšení