Prihláška: Efektívne vyhľadávanie a práca s právnymi predpismi a judikatúrou (SR, EÚ a iné) s využitím internetu - pre mierne pokročilých

Podujatie číslo:
72
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
17. 11. 2008
Názov podujatia:
Efektívne vyhľadávanie a práca s právnymi predpismi a judikatúrou (SR, EÚ a iné) s využitím internetu - pre mierne pokročilých
Miesto konania:
JA Pezinok