Prihláška: 1. časť - Predskúškové sústredenie k 1. termínu OJS

Podujatie číslo:
2009/OJS a príprava na OJS/1
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
06. 01. 2009
Názov podujatia:
1. časť - Predskúškové sústredenie k 1. termínu OJS
Miesto konania:
Detašované pracovisko JA v Omšení