Prihláška: Aktuálna judikatúra v medzinárodnom a ústavnom práve

Podujatie číslo:
6
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
20. 01. 2009
Názov podujatia:
Aktuálna judikatúra v medzinárodnom a ústavnom práve (aplikačné problémy dohovoru CMR, judikatúra ústavných súdov k občianskym právam v súdnom konaní)
Miesto konania:
JA Pezinok