Prihláška: Kultivácia osobnosti vo všeobecnej rovine

Podujatie číslo:
2009/KCP/14
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
01. 02. 2009
Názov podujatia:
Kultivácia osobnosti vo všeobecnej rovine
Miesto konania:
Detašované pracovisko JA v Omšení