Prihláška: Nové konkurzné právo

Podujatie číslo:
č. 9
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
25. 01. 2009
Názov podujatia:
Nové konkurzné právo
Miesto konania:
Detašované pracovisko JA v Omšení